The project

The project

In 2008 he began to realize č.22410320008 project titled "Cross-border innovation system of education in secondary vocational education." The project partners are a secondary school in the Czech Republic (SPS Otrokovice) and the Slovak Republic (combined school Partizánske - org. SPS component).

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraničního systému inovačního odborného vzdělávání na Střední průmyslové škole Otrokovice (ČR) a Spojené škole Partizánske (SR).
Specifickými cíli projektu jsou  podpora žáků technických oborů ve Zlínském kraji a Trenčínském samosprávném kraji, - zvýšení kvality přípravy žáků na trh práce za účelem rozvoje zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů v příhraničních regionech (nejen českých žáků v ČR a slovenských žáků v SR, ale i českých žáků v SR a slovenských žáků v ČR),  zavedení inovačních prvků a metod v systému odborného vzdělávání - plastikářského a strojírenského, zvýšení odborných znalostí pedagogů zejména v oblastech moderních technologií (plastikářství, strojírenství) výměna zkušeností, přenos know-how nejen prostřednictvím využívání partnerských technologií (centra odborného vzdělávání).l Kromě těchto odborných záležzitostí je nadmíru důležitá  obnova a navázání kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit v příhraničních oblastech Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje, které byly částečně zpřetrhány rozdělením státu na 2 samostatné republiky.

V rámci projektu byla vybudována 2 centra odborného vzdělávání na partnerských školách - Střední průmyslové škole Otrokovice (odborné technologické pracoviště plastikářské) a Spojené škole Partizánske (odborné pracoviště grafických systémů - strojírenských), které poskytují vzdělání v technologiích potřebných pro daný region.
Práce v Centrech odborného vzdělávání přináší nové podněty, získávání know-how, které by mělo velmi napomoci zaměstnatelnosti žáků zúčastněných škol a posílení profesionality pedagogických pracovníků.

Dosud bylo také realizováno 7 vzájemných výměnných stáží pedagogických pracovníků do uvedených škol do nově vybudovaných Center odborného vzdělávání; 7 výměnných stáží studentů škol se současným poznáváním sociokulturních aspektů příhraničních regionů – tj. Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraja.

Přínos výměnných stáží je enormě vysoký. Ukázalo se totiž, že generace, která vyrostla již  ve dvou samostatných státech, často sousední stát nikdy nenavštívila, nezná jazyk a často se podivuje zvyklostem, které jsou pro starší generaci samozřejmostí. Již nyní se ukazuje, že projekt splnil očekávání a je jednoznačně přínosem nejen pro zúčasněné školy.

logo  
  
logo efrz 
  

 • autor:
 • Marie Homolková


  You might also be interested


  • Partner Soft, s.r.o. - Why does every company need software?

   Partner Soft, s.r.o. - Why does every company need software?

   In any company, there is a process or set of activities that need to be performed in order to achieve a goal. Whether we associate the word business with the business activity of one person, small, medium-sized company or corporation - the common thing is that every business activity has its own...

  • Bohdan Wojnar will continue to lead the automotive industry association

   Bohdan Wojnar will continue to lead the automotive industry association

   The General Meeting of the Association of the Automotive Industry of the Czech Republic confirmed the current President Bohdan Wojnar, a member of the Board of Directors of ŠKODA AUTO, as the President of the Association for the next four-year term. The members of AutoSAP also decided on the...

  • SOLIDWORKS 2021 News

   SOLIDWORKS 2021 News

   Dassault Systemes has already introduced the 29th version of SOLIDWORKS, the most successful engineering 3D CAD software. In this article, we will introduce you to the TOP 10 new features in the SOLIDWORKS 2021 version, which have been added to expand the functionality and simplify your...


   

  Article archive

  Upcoming Events