• Home
 • Features
 • The digitization of businesses and public administration will be accelerated by European digital innovation centers

The digitization of businesses and public administration will be accelerated by European digital innovation centers

The digitization of businesses and public administration will be accelerated by European digital innovation centers

Industrial cluster - Association of intelligent industry - Industry4UM organized an online discussion forum where five Slovak representatives of the European Network of Digital Innovation Hubs (EDIH) were presented.

EDIH-y začínajú v týchto dňoch ponúkať svoje služby zamerané na podporu digitalizácie a digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií. Na trh prinášajú okrem expertných služieb aj nový spôsob financovania transferu digitálnych inovácií.

Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) pripravila grantový program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého v prvej fáze zriadila viac ako 130 EDIH-ov vo všetkých členských krajinách EÚ. Z výberu komisie vyšlo víťazne aj päť slovenských digitálnych a inovačných centier - Centrum inovatívneho zdravotníctva, EDIH CASSOVIUM, EXPANDI 4.0, HOPERO a Slovenské centrum digitálnych inovácií. Slovenské EDIH-y tvoria konzorciá renomovaných spoločností s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach.

Poslaním európskych centier digitálnych inovácií je podporovať rozvoj digitalizácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií, sprevádzať ich procesmi digitálnych inovácií a rozvíjať kompetencie potrebné na ich uskutočnenie. „EDIH-y sú jednotnými kontaktnými miestami, ktoré pomáhajú budovať technologické kompetencie, prinášať do podnikov know-how v oblasti digitalizácie a pomáhať udržať ich konkurencieschopnosť,“ uviedla Lucia Martišková, vedúca oddelenia implementácie investícií a  projektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nový spôsob financovania transferu technológií a inovácií

Formát EDIH-ov zavádza jedinečný model poskytovania služieb, pri ktorom je polovica hodnoty vybranej služby financovaná z Plánu obnovy a odolnosti, ako pomoc zo schémy DE MINIMIS, a druhá polovica z priamo riadeného programu Európskej komisie – Digitálna Európa. Záujemcovia tak služby získajú bezodplatne. Tí, ktorí už vyčerpali financie z podpornej schémy, alebo do nej nespadajú, si službu hradia z vlastných zdrojov. František Jakab z EDIH CASSOVIUM konštatuje: „Týmto konceptom zavádzame nový spôsob financovania transferu technológií a inovácií. Okrem superodpočtu dane dnes do firiem nesmeruje žiadna podpora výskumu, vývoja a inovácií.“ EDIH-y vnímajú tento model ako efektívny nástroj na zakcelerovanie inovácií, digitalizácie a digitálnej transformácie organizácií.

Industry4UM - Digitalizácia priemyslu, industry 4.0, online fórum 
Účastníci diskusie (Zľava: Martin Morháč – Industry4UM, František Jakab – EDIH Cassovium, Michal Kompan - HOPERO, Ján Frankovský – Centrum zdravotníckych informácií, Lucia Martišková – MIRRI SR, Emil Fitoš - Slovenské centrum digitálnych inovácií, Artur Bobovnický – EXPANDI 4.0, moderátor diskusie Ján Mečiar) 

 

Súčasťou balíkov služieb EDIH-ov sú napríklad testovania digitálnej vyspelosti, možnosť overovania riešení pred investíciou, či zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov. Digitálne centrá tiež vytvárajú príležitosti pre networking, výmenu príkladov dobrej praxe, či prepojenia v rámci digitálnych ekosystémov, a pomôžu aj so získaním finančnej podpory pre digitalizačné projekty. „EDIH-y majú poradenské poslanie, sú sprievodcom podnikov a organizácií k ich digitálnej budúcnosti. Nie sú zriadené, aby vytvárali konkurenciu komerčným firmám, sú doplnením ich služieb,“ upresňuje Martin Morháč, zástupca Industry4UM, organizátora diskusie. K službám sa v tomto modeli dostanú aj tie organizácie, pre ktoré boli podobné služby doposiaľ z kapacitných, či finančných dôvodov nedostupné.

Vzdelávanie pre potreby praxe – podmienka rozvoja

Každé z centier považuje za kľúčovú súčasť svojej činnosti vzdelávanie, a preto ich nájdeme v portfóliu služieb všetkých EDIH-ov. „Všetci vieme, že súčasný stav absolventov si vyžaduje aj ďalšie vzdelávanie, a nie je to
o ich kvalite, či nekvalite. Vývoj je rýchly, preto sa potrebujeme vzdelávať celoživotne a budovať vedomostné portfólio vo firmách, aby sa v oblasti digitalizácie vedeli kvalifikovane rozvíjať,“ konštatuje Artur Bobovnický z EXPANDI 4.0. „Je však alarmujúce, že ako jediná krajina Európskej únie nemáme stratégiu a koncepciu celoživotného vzdelávania ukotvenú v zákone a uvedenú do praxe, pritom až 32% zamestnancov pracuje v priemysle,“ upozorňuje Emil Fitoš zo Slovenského centra digitálnych inovácií.

Ján Frankovský z Centra zdravotníckych informácií vidí kľúčový problém organizácií v nedostatku systémových a strategických riešení. Aj za ostatné EDIH-y sumarizuje: „Primárnu potrebu vidíme vo vzdelávaní, v ktorom poskytneme prehľad o tom, aké sú možnosti v digitalizácii, a čo prinesú. Chceme rozbehnúť aktivity, ktoré budú generovať výsledky a inšpirovať.“ Podľa EDIH-ov sú aktuálnymi otázkami aj zmeny prístupu vedenia podnikov k digitalizácii, búranie predsudkov, prekonávanie rezistencií voči zmenám. „Budeme ponúkať mobilizačné eventy, aktívne oslovovať, prezentovať riešenia cez životné situácie, aby si organizácie vedeli lepšie predstaviť, ako by mohli benefitovať z aplikácie umelej inteligencie,“ dopĺňa za EDIH HOPERO Michal Kompan. V uvádzacej komunikácii, ktorá predstaví poslanie EDIH-ov, možností a spôsobov využitia ich služieb, budú centrá postupovať koordinovane.

 • autor:
 • Industry4UM


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary