• Home
  • Features
  • The company EICHLER COMPANY Ltd. brings innovation: How to trapped air in the mold cavity?

The company EICHLER COMPANY Ltd. brings innovation: How to trapped air in the mold cavity?

The company EICHLER COMPANY Ltd. brings innovation: How to trapped air in the mold cavity?

Do you suffer from trapped air in the mold cavity? To improve the quality of your plastic parts? To optimize the injection process? To save energy and improve productivity?

Představujeme vám novinku na trhu v oblasti zlepšování vstřikovacího procesu - zařízení VacuumJet firmy CUMSA, které vytvoří podtlak v dutině formy před vstřikem materiálu, což přispívá k:
• optimalizaci vstřikovacích parametrů
• zrovnoměrnění barevnosti dílů
• zlepšení plnění dutiny během vstřikovacího procesu
• snížení četnosti nebo odstranění propadlin a studených spojů i u již provozovaných forem
• lepším mechanickým, vizuálním a rozměrovým vlastnostem výlisků


FÁZE UZAVŘENÍ FORMY

Při uzavření formy zůstává vzduch uzavřen v dutině formy. Pokud začne vstřikování plastu do dutiny, bude vzduch vytěsňován do rohů, ohříván a stlačován vstřikovaným plastem, což bude mít za následek špatnou kvalitu výlisku. Abychom tomuto jevu zabránili, musíme vytvořit v dutině vakuum.

faze uzavreni formy 
  FÁZE VYTVOŘENI VAKUA V DUTINĚ FORMY

Aby byl vstřikovací proces optimalizován, musíme odvést vzduch z dutiny formy. Tento požadavek splňuje několik metod, ale všechny používají k vytěsnění vzduchu vstřikovaný plast. Se zařízením VACUUMJET, pokud je aktivováno před vstřikem materiálu, dojde k otevření ventilu a odsátí vzduchu z dutiny formy, která je pak plně připravena pro vstřik materiálu.

FAZE VYTVOŘENI VAKUA V DUTINĚ FORMY 
  FÁZE VSTŘIKOVÁNÍ

Zařízení VACUUMJET průběžně odsává vzduch během celého vstřikovacího procesu, aby bylo garantováno co nejoptimálnější plnění dutiny formy a byl minimalizován potřebný vstřikovací tlak.

FÁZE VYHAZOVÁNÍ

Po ukončení vstřikování, je VACUUMJET vypnuto, výlisek je zchlazen a následně vyhozen z formy. Se zařízením VACUUMJET je získána lepší kvalita výlisku s minimálně stejným, ne-li kratším, časem cyklu, beze změn optimálních vstřikovacích parametrů.

FÁZE VYHAZOVÁNÍ 
  


DALŠÍ NFORMACE O ZAŘÍZENÍ ZÍSKÁTE U VÝHRADNÍHO ZASTOUPENÍ:
EICHLER COMPANY s.r.o. Na Prutech 1063/22, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel: +420 566 629 357, Fax: +420 566 624 323 www.eichlercompany.cz

  • autor:
  • Eichler Company s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary