• Home
 • Features
 • Testing properties of polymers - laboratory test Plastcom in Nitra

Testing properties of polymers - laboratory test Plastcom in Nitra

Testing properties of polymers - laboratory test Plastcom in Nitra

Plastcom Test Lab for testing of chemical, physical and mechanical properties of polymers (plastic products), launched the preparation for accreditation according to EN ISO / IEC 17025:2005. Expected date of obtaining the certificate of accreditation from the Slovak National Accreditation Service (SNAS) is the first half of 2011.

 Manažérsky systém laboratória spĺňa normy ISO 9001:2008 a spoločnosť Plastcom vlastní certifikát dodávateľov do automobilového priemyslu ISO/TS 16949:2009, ktorý kladie vysoké požiadavky na kvalitu poskytovaných produktov.

Služby laboratória v oblasti skúšobníctva spoločnosť Plastcom poskytuje aj externe, na základe požiadavky zákazníka testuje vlastnosti zákazníkom dodaných vzoriek. Ide o:
• reologické vlastnosti
• stanovenie obsahu plnív
• fyzikálne vlastnosti
• termické vlastnosti
• mechanické vlastnosti
• optické vlastnosti

Skúšobné laboratórium je vybavené množstvom skúšobných a meracích zariadení: vstrekolis ARBURG 270M na vstrekovanie skúšobných telies, trhačka TIRA TEST 2820-20kN, Charpyho kladivo ZWICK, spektrofotometer Konica Minolta CM-3600d, analytická váha Sartórius LA 230S s príslušenstvom na stanovenie hustoty, analyzátor vlhkosti Sartorius MA 100H-OCE, výtlačný plastometer Dynisco LMI 4003 a 4004, extrakčná aparatúra podľa Soxhleta 8730/70 MLF, elektrická odporová pec LMH07, sušiareň, osvetľovacia kabínka, laboratórne váhy Gibertini, digestor ARA 224, automatický kvapalinový termostat LAUDA E 215, Ubbelohdeho viskozimeter, trepačka ROTAMAX 120, vzorkovač a iné.

Laboratórne služby sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi s náležitým vzdelaním, praxou a skúsenosťami.


Spoločnosť Plastcom sa zaoberá vývojom, výrobou, recykláciou a aplikáciou konštrukčných plastov pre vstrekovanie na báze termoplastov, vrátane technickej podpory.

Výrobný program spoločnosti pokrýva konštrukčné plasty na báze základných polymérov PA 6, PA 66, PP a PBT s chemickým vystužením skleným vláknom, sklenými mikroguličkami, minerálnymi plnivami, s nehorľavou úpravou, s tepelnou a UV odolnosťou a antistatickou stabilizáciou v celej farebnej škále podľa stupnice RAL.

» Kontakt na skúšobné laboratórium

 • autor:
 • Mgr. Štefan Chamraz


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary