Spolana considering flood protection

  • 06.02.2014
Spolana considering flood protection

Spolana with municipalities Neratovice and Libiš agreed on a common approach in the planning of possible flood control measures on the rivers Elbe and Vltava near the chemical plant. In the coming days plan to jointly tender for a feasibility study in favor of flood protection.

"Poloha Spolany je velmi výhodná pro naše podnikání, jsme ale také vystaveni vysokému nebezpečí velké vody bezprostředně z řeky Labe, ale jak se ukázalo při posledních povodních v červnu 2013, tak i ze strany Vltavy. Rozhodli jsme se proto zjistit, jaké jsou možnosti protipovodňové ochrany naší společnosti, ale samozřejmě i přilehlých obcí, které povodeň také citelně zasáhla," říká Karel Pavlíček, generální ředitel a místopředseda představenstva Spolany.

V závěru roku 2013 se proto zástupci Spolany, Neratovic a Libiše dohodli na společném postupu při přípravě výběrového řízení na zhotovitele studie proveditelnosti záměru "Protipovodňové ochrany Neratovicko (Staré Neratovice - Lobkovice, Mlékojedy, Libiš, Spolana)," které by mělo být vypsáno v nejbližších dnech. Zastupitelstva obcí Neratovice a Libiš schválila, že budou na přípravě projektu protipovodňové ochrany se Spolanou spolupracovat a také se finančně zapojí do její úhrady.

Cena studie se má pohybovat kolem jednoho milionu korun. Spolana, iniciátor projektu, uhradí 70 % celkových nákladů studie. "Jsem přesvědčen, že prostředky vynaložené na studii proveditelnosti tohoto projektu budou vysoce účelné, protože tento dokument umožní občanům i samosprávným orgánům města Neratovice a obce Libiš udělat si komplexní představu o tom, jak lze protipovodňovou ochranu zatápěných zastavěných území zabezpečit," doplňuje Karel Pavlíček.

 Karel Pavlíček, generální ředitel společnosti Spolana
   Karel Pavlíček, generální ředitel společnosti Spolana


Prvotním impulzem pro zahájení přípravy celého protipovodňového projektu bylo jednání generálního ředitele Spolany s představiteli společnosti Lovochemie bezprostředně po loňských červnových povodních o jejich zkušenostech s protipovodňovou ochranou. Ta byla pro průmyslovou část města Lovosice a pro obec Píšťany vybudována v rámci Programu protipovodňové prevence Ministerstva zemědělství ČR (MZe ČR)  129 120 – II. etapa. Jak obec Píšťany, tak areál Lovochemie, zůstaly díky ní při loňské povodni zcela ochráněny. Spolana tak začala ihned zjišťovat podmínky možné budoucí protipovodňové ochrany společnosti i přilehlých obcí.

Aktuálně zahájilo MZe ČR přípravu vyhlášení III. etapy Programu protipovodňové prevence 129 120 se zaměřením na zajišťování retence vody v krajině. Správcem programu je MZe ČR a navrhovatelem jednotlivých akcí, žadatelem o dotaci a budoucím investorem pak státní podniky Povodí. Aby Spolana mohla požádat o zahrnutí projektu protipovodňové ochrany Neratovicka do připravovaného programu, musí předložit již zmiňovanou zpracovanou studii proveditelnosti záměru. Cílem této studie je ověření realizovatelnosti po stránce technické i z hlediska vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, a také efektivnosti možných protipovodňových opatření.

  • autor:
  • Jitka Němečková


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary