• Home
  • Features
  • Short news report of 3 year professional Conference 2012 SVOBODA

Short news report of 3 year professional Conference 2012 SVOBODA

Short news report of 3 year professional Conference 2012 SVOBODA

Uplynulý týždeň spoločnosť Jan Svoboda s.r.o. uskutočnila už 3. ročník odbornej konferencie SVOBODA 2012 pre plastikársky priemysel, venovanej tématike úspor pri vstrekovaní plastov.

Úvodná prednáška patrila Ing. Vladislavovi Bobčíkovi na tému  zásad konštrukcie formy pre vstrekovanie. Autor dopodrobna rozobral primárne predpoklady koncepcie vstrekovacej formy. V druhej prednáške predstavil Ing. Jiří Gabriel tématiku temperácie foriem špirálovými prepážkami.

V tretej prednáške Ing. Ján Svoboda ml.  podrobne rozobral tématiku chýb v procese vstrekovania plastových výliskov a samotných chýb výliskov, v predikcii problému, popisu chyby, ukážky, identifikácii problému a popisu korekčných krokov v tabuľkovej forme.  Jednalo sa o problémy a nedostatky v procese vstrekovania a samostatnou kapitolou boli vady finálnych výliskov, ktoré sú však determinované problémami pri vstrekovacom procese.

Ing. Lubomír Zeman z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. sa  venoval problematike vstrekovacích foriem z Číny. Bola to prednáška venovaná konkrétnym skúsenostiam firiem pri zadávaní výroby foriem v Číne. Stručné resumé znie: skutočnú cenu formy môžeme určiť až vtedy, keď ju vyradíme z výroby a dáme ju do šrotu - až potom vieme skutočné náklady,  ktoré na ňu nabehli.

SVOBODA 2012 
Konferenciu zahájil Jan Svodoba starší.  


Čerstvým novinkám,  ktoré budú ešte len predstavené na veľtrhu Plast 2012 v Miláne  od spoločnosti Thermoplay, sa venoval Davide Vian.

Výkonný riaditeľ SolidCAM CZ s.r.o. Ing. Ivan Cimr, priblížil tématiku iMachiningu -  technológií, vďaka ktorej dochádza k úsporám času obrábania a zníženiu opotrebovania nástrojov a strojov. iMachining dosahuje týchto výsledkov vďaka optimalizácií uhlu opísania a reznej rýchlosti v celej dráhe nástroja. Tým umožňuje ďaleko väčšiu hĺbku rezu a väčšiu efektivitu obrábania.

Luca Guidici zo spoločnosti BALZI  sa venoval novej generácii dátumoviek,  inovovanému odvzdušneniu a kompaktnému dvojstupňovému vyhadzovaniu s nastaviteľným krokom.

SVOBODA 2012 
Konferencie sa zučastnilo niekoľko desiatok zastupcov firiem z plastikárskej branže.   

Ing. Jan Caha zo spoločnosti Jan Svoboda s.r.o. predstavil systém CalcMaster prinášajúci nové možnosti ponuky a dopytu pre formy na plasty. Systém integruje problematiku ceny a kvality výlisku v závislosti na forme a vstrekovacích podmienkach ešte pred spustením výroby formy, a tým predchádza stratám na úpravách hotových foriem.

V záverečnej prednáške Ing. Jan Svoboda ml. predstavil novú generáciu skladových zostáv ELS line a projekt modelov HotHalfsemiHotHalf, ktorý vznikol na základe optimalizácie požiadaviek konštruktérov a lisovne.

SVOBODA 2012SVOBODA 2012
Ing. Ladislav Bobčík Ing. Jiří Gabriel 
  
SVOBODA 2012
Ing. Lubomír Zeman Ing. Ivan Cimr 
  
SVOBODA 2012SVOBODA 2012
Ing. Jan Caha Ing. Jan Svoboda 
  
SVOBODA 2012 
Davide Vian 


SVOBODA 2012

 
Luca Guidici a Jan Svoboda starší 

Všetky prednášky, ktoré boli viacmenej venované možnostiam úspor, ktoré môžu dokázateľne zlepšiť výkonnosť nástrojarne a lisovne, hodnotili zúčastnení zástupcovia niekoľkých desiatok firiem kladne.

Spoločnosti Jan Svoboda s.r.o. ďakujeme za pozvanie a veríme, že na podobne vydarenej akcii sa stretneme aj na budúci rok v ešte hojnejšom počte.  

  • autor:
  • red.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary