Seminar gating systems of injection molds

Seminar gating systems of injection molds

On 15 May 2013 was held in the training center MCAE Systems Seminar dealing with gating system of injection molds. The chosen theme had great interest, because shortly after the announcement that the workshop will be organized, the capacity of the training room (about 60 seats) was fully occupied.

Na semináři byly podle mého názoru předneseny velmi zajímavé přednášky, jak na obecná témata konstrukce vtokových systémů (Ing. Štěpán Šanda, Hella Autotechnik), typy vtokových ústí a vybalancování vtokových kanálů (Ing. Aleš Ausperger, TU Liberec), tak na užší témata, jako např. vliv drsnosti povrchu formy na zatékání tavenin plastů (Ing. Michal Staněk, UTB Zlín). Poté Ing. Jiří Rejhon vyzdvihnul mj. přednosti použití horkých trysek Guenther při řešení horkých vtokových systémů. Byly také předneseny příspěvky zaměřené na vliv polohy vtokových ústí na deformace dílů, na závady spojené s jednotlivými typy vtoků atd.

O dobrou pohodu účastníků semináře se vzorně postarali zaměstnanci firmy MCAE Systems.

  • autor:
  • Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Plastic injection, plastic injection analysis, software Cadmould for analysis and optimization of plastic injection, plastic injection simulation.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary