Reduce of costs with INTERFLON Czech, s.r.o.

Reduce of costs with INTERFLON Czech, s.r.o.

Company INTERFLON Czech, s.r.o., specialist in lubrication with Teflon is able to significantly reduce the cost of lubrication of all types of injection molding machines. The trend of decreasing costs of production, increase productivity and thereby increase the competitiveness of the market, is valid also for the production of plastics.

Technologie mazání Teflonem se používá jak v systémech s centrálním mazáním, tak tam, kde se maže ručně nebo kombinací obou systémů. Úspory nákladů se dosahují jak pri mazání samotných lisů, tak i forem včetně mazání zámku, vyhazovačů/vyrážečů, obslužných robotů aj., konkrétní aplikace jsou uvedeny dále.

Technologie mazání Teflonem je založena na technologické úpravě práškového Teflonu mikronizací na 0,02 mikrometru až 15 mikrometru s cílem vyplnit nejmenší nerovnosti povrchu. Dále je Teflon polarizován tak, aby se přitáhnul k povrchu a vytvoril mazací teflonový film s vysokou stabilitou a trvanlivostí. Oleje a tuky slouží pouze jako dopravce Teflonu na mazané místo. Mazání zabezpečuje Teflon, dokladem toho jsou oleje, které se po stabilizaci teflonového filmu odpaří.

Maziva Interflon se od klasických maziv liší nejen tím, že k mazání používají Teflon, ale i dalšími vlastnostmi. Maziva jsou repelentní vodě, slané, teplé, páre, kyselinám, zásadám, chemikáliím, barvám aj. Vodu vypuzují a chráni proti korozi. Druhou odlišností je, že nepojímají do sebe nečistoty, a tudíž netvoří brusnou pastu. Tuky nevysychají a netvrdnou. U tuku prach zůstává pouze na povrchu, není vtahován dovnitř a vytváří ochranný krunýř proti dalšímu znečištřění. Všechny 3 vlastnosti (Teflon, voda, nečistoty) umožňují prodloužení mazacích intervalů až na 10-násobek ve srovnání s mazáním lisu klasickými mazivy. U mazání forem je dosahováno až dvojnásobné produkce mezi jejich snímáním.

Teflon zabezpečuje vyšší spolehlivost techniky díky sníženému tření a opotřebení, a tím i vyšší životnost důležitých komponentů. Spotreba maziv se pohybuje na úrovni 5% až 3,3% oproti klasickým mazivům. Pri komplexním mazání lisu, včetně hydraulických pohonů, Teflonem jsou dosahovány úspory energie až 20%.


V konečném součtu se jedná o nezanedbatelné úspory na pořízení maziv, na práci údržby, v životnosti dílu, na energiích a v neposlední řadě zabezpečení vyšší produkce. Celosvetové zkušenosti s mazáním Teflonem firma realizuje již i v ČR, napr. u firem Automotive Lighting, Izopol, Wavin Ekoplastik, Tontarelli, BTV Plast, Plastic Technologies, Vyvaplast, Eugen Wexler, Alfmeier, Mergon Czech, Demoautoplast, Carclo Technical Parts a dalších.


Kokrétní příklady

Automotive Lighting - lis Battenfeld NH10000 2P/7700, centrálni mazání Vogel. Použit olej Fin Food Lube G220, spotreba klesla z 2L/měsíc na 0,1 L/měsíc pri současném snížení teploty kluzných vedení z 31,5 °C na 27,8 °C pri prodloužení mazacího intervalu ,jen" na 5-násobek (ze 100 cyklu na 500 cyklu). Lis je v uzavřeném boxu, kde je teplota temperována na 25 °C.

Mazání vyhazovačů tukem Fin Grease, oproti dříve používanému mazivu je mazací interval téměř dvojnásobný.

Wavin Ekoplastik - ruční mazání kluzných vedení, vodicích tyčí tukem Fin Grease MP2/3 na lisu Arburg (po prechodu systému mazání z oleje na tuk). Namazáno naposledy koncem února 2006 a do srpna 2009 lis nebyl mazán, nevykazuje pri zavírání a otvírání formy trhavé pohyby, na vodicích tyčích je stále přítomen homogenní teflonový film bez známek kroužkování. Test pokračuje.

Stejným tukem Fin Grease MP2/3 jsou mazány formy, včetně vyhazovačů. Roboty (ozubené tyče a lineárni vedení), na lisech Battenfeld jsou mazány jednou mésíčné olejem Fin Lube TF. Jejich údržba spočívá v preventivním vyfoukání prípadné usazených nečistôt a namazání olejem. Čas úkonu se snížil z pŕedchozí cca 1 hodiny na 5-10 minút. Odpadá čišténí. Promazání ložisek na lineárním vedení opét tukem Fin Grease MP2/3 jednou za půl roku.

Sjednocení víceužívaných mazacích tuku na jeden Fin Grease MP2/3.

Izopol - mazání vodicích tyčí a kluzných vedení tukem Fin Grease MP2/3 na lisech Erlenbach a Hirch se prodloužilo z 100 Mh na 900 Mh.

A mohli bychom pokračovat dalšími příklady. To však není cílem prezentace mazání Teflonem. Cílem je nabídnout Vám novou technologii a na uvedených příkladech ukázat, jakým způsobem Vám produkty Interflon mohou pomoci pri dalším snižování výrobních nákladů a zefektivnění činnosti Vaší firmy.

Máte-li zájem o více informací, návštěvu technického poradce nebo vzorek, napište nám:

INTERFLON Czech, s.r.o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
GSM 604 215944
tel./fax: 257 214 169
www.interflon.cz
info@interflon.cz

 • autor:
 • INTERFLON Czech, s.r.o.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary