PlasticPortal.eu is with you almost 5 years

PlasticPortal.eu is with you almost 5 years

Since the founding PlasticPortal.eu we strive to continuously improve our services to visitors of the portal should always be at hand the latest information from the plastics and rubber industry. We are proud of the fact that even after 5 years you can be close and to continue these efforts.

Počas celého obdobia sa sústreďujeme na to, aby portál poskytoval dostatočne veľký priestor pre komunikáciu medzi zákazníkmi a zástupcami firiem z plastikárskeho a gumárenského segmentu. Hlavným cieľom nášho úsilia je sprehľadniť vyhľadávanie služieb zaregistrovaných firiem a tak spĺňať ich požiadavky v zmysle efektívnejšieho internetového marketingu. Vďaka komunikácii s našimi partnermi sme postupne rozširovali naše služby.

Sme Vám nablízku a vždy ochotní pomôcť zviditeľniť Vašu značku, činnosť či produkty. Mesačne vydávame náš newsletter, ktorý odkrýva najnovšie informácie zo sveta plastov. V priebehu piatich rokov sme sa aktívne zúčastňovali plastikárskych výstav na Slovensku a v Čechách a podarilo sa nám aj úspešne nadviazať spoluprácu s viacerými partnermi, ako sú odborné zväzy, klastre, stredoeurópske plastikárske portály a ďalšie inštitúcie.


Návštevnosť portálu podľa krajiny v %
 

 Rok  SR  ČR  ostatné 
 2009  89%  4%  7%
 2010  80%  10%  10%
 2011  60%  30%  10%
 2012  50%  34%  16%
 2013  46%  36%  18%


Návštevníci z ostatných krajín sú hlavne z  Nemecka, Poľska, Maďarska, USA,  Anglicka a Číny. 


Naša návštevnosť - Vaša výhoda

Okrem toho že poskytujeme odborné informácie, vytvárame priestor na predstavenie jednotlivých firiem. Užívatelia tak môžu s prehľadom osloviť firmy, ktoré ich zaujímajú z hľadiska odborného zamerania. Návštevnosť PlasticPortal.eu® sa každým rokom kontinuálne zvyšuje. Odborná verejnosť zo Slovenska, Českej republiky a okolitých krajín Strednej Európy pravidelne využíva naše služby a nás to mimoriadne motivuje do ďalších aktivít. Zvyšuje sa aj záujem o službu "Pošli dopyt", kedy sa k registrovaným firmám dostáva aktuálna požiadavka od užívateľov portálu.

 

Návštevnosť portálu podľa Google Analytics
 

 Rok  Počet reálnych užívateľov  Počet zobrazení stránok 
 2009  60 000   270 000
 2010  180 000   620 000
 2011  230 000   750 000
 2012  269 000   828 000
 2013  286 000   936 000

 

Čo nové Vám portál čoskoro prinesie? 

Osviežujúcou novinkou bude v tomto roku redizajn portálu. Výsledkom bude grafická obmena celého vizuálu, ale i sprehľadnenie jednotlivých sekcií pre ešte jednoduchšie vyhľadávanie odborných informácií. Tohto roku spúšťame aj novú sekciu – legislatíva, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v zákonoch a normách a to špeciálne pri výrobe a distribúcií plastových výrobkov pre jednotlivé segmenty priemyslu (automotive, elektro, hračky, atď). Súčasťou sekcie budú i aktuality v legislatíve.

 

Ďakujeme našim obchodným partnerom a návštevníkom portálu za prejavenú priazeň.

  • autor:
  • red.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary