PlasticForum 2010

PlasticForum 2010

Plasticforum 2010, prepared by SLOVAK PLASTIC CLUSTER with NADSME to promote cooperation, increase competitiveness and economic growth in the Slovak and Hungarian firms have met with very positive feedback from workshop participants.

Dvojdňového fóra sa v termíne od 29. do 30. októbra 2010 zúčastnilo viac ako 70 účastníkov zo 46 subjektov v oblasti výroby plastových výrobkov pre automobilový a spotrebný priemysel ako aj príbuzných odvetví. Fórum prinieslo účastníkom informácie o smerovaní priemyslu na Slovensku  v Európskej únii a odborné informácie o nových technológiách v priemysle.  Súčasťou  workshopu bola company mission v spoločnosti CRW Slovakia, s.r.o. zo Spiškej Novej Vsi, ktorá privítala účastníkov priamo vo svojich výrobných priestoroch.  Záverom fóra boli bilaterálne rokovania na medzinárodnej úrovni, ktorých sa zúčastnili subjekty zo Slovenskej republiky, Maďarska a Českej republiky.

Pre veľký záujem sa Slovenský plastikársky klaster  rozhodol organizovať ďalší ročník Plasticforum už na budúci rok.

  • autor:
  • Ing. Zuzana Liptayová
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVAK PLASTIC CLUSTER is an interest association of independent corporate entities and associated institutions, which are interlocked in regional and supraregional level with the potential of increasing their own competitiveness.

     

PicturesYou might also be interested 

Article archive

Upcoming Events