New single jet with a simple heating

New single jet with a simple heating

The new generation of simple jets with a new concept was designed and developed by Thermoplay to optimize different temperature control zones, reduce costs and simplify the electrical connections.

Pásky topného prvku dříve zabudované v hlavě byly nahrazeny jednoduchým topením konstruovaným na základě nejnovější technologie, které bylo prodlouženo tak, aby krylo celé tělo trysky včetně hlavy. Tento nový topný prvek je schopen udržovat konstantní teplotu na celém povrchu trysky. Proto každá jednotlivá zóna regulace teploty musí být regulována jednou tryskou.
Za tímto účelem byl vyvinutý nový jednoduchý regulátor teploty zóny, ekonomický a velmi malý tak, aby reguloval tento typ injektoru. Kromě toho tyto nové jednoduché trysky umožňují redukovat elektrické zapojení se stabilní úsporou energie a optimalizovat výrobní náklady a provoz údržby.
Široký rozsah dostupných hrotů trysek včetně hrotů s přímým vstřikováním, prodloužených hrotů pro interní vstřikování, hrotů pro vstřikování vtokovým kanálem je vhodný pro lisování většiny dílů z plastových materiálů. Různé délky a konstrukce umožňují novým jednoduchým tryskám splnit různé požadavky forem.

3

THERMOPLAY 

  • autor:
  • archív Jan Svoboda s.r.o.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary