• Home
 • Features
 • New opportunities for Czech companies at the exhibition in Celje, 21st-24th 4th 2015

New opportunities for Czech companies at the exhibition in Celje, 21st-24th 4th 2015

New opportunities for Czech companies at the exhibition in Celje, 21st-24th 4th 2015

Slovenia's largest industrial trade fairs, which are held every two years, waiting for the Czech innovation in industrial technology. Is preparing a joint stand with a catalog and sample presentation. You should take!

Nejmodernější výstaviště ve Slovinsku na křižovatce mezi Ljubljaní – hlavním městem Slovinska a Mariborem, druhým největším městem, přivítá v letošním roce české a slovenské firmy, podnikatele a organizace na největších veletrzích průmyslových technologií a inovací Slovinska, které se konají jednou za 2 roky. Jelikož, již českým a slovenským firmám velmi dobře známé, vídeňské průmyslové veletrhy „INTERTOOL“ a „SMART AUTOMATION AUSTRIA“ se konají až v roce 2016, očekává se větší účast na mezinárodních veletrzích inovací a průmyslových technologií v Celje.

Výstaviště v Celje se tak stane nejdůležitější křižovatkou průmyslových odvětví v širokém regionu. Za zmínku stojí skutečnost, že tyto veletrhy mají ze všech slovinských veletrhů nejvyšší podíl zahraničních návštěvníků a tím se nabízí také šance pro vystavovatele z České republiky.

Na základě požadavků odborné veřejnosti se pořadatel veletrhů v Celje pro rok 2015 rozhodl sloučit související průmyslová odvětví. Výhodou bude např. zaměření na jednotlivé průmyslové obory, které můžete shlédnout pod jednou střechou.

Připojte se k 600 vystavovatelům z téměř 30 zemí a využijte tuto možnost získat nové obchodní kontakty na jednom místě, pod jednou střechou na veletrhu, který je vynikající platformou pro prezentaci inovací, nových technologií a inovativních produktů.

13. FORMA TOOL – jediný odborný veletrh ve Slovinsku, cíleně zaměřen na inovace, novinky, technologie, materiály, trendy a vývoj ve spojených odvětví průmyslových technologií. Nástroje, nářadí a obráběcí stroje

6. VARJENJE A LIVARSTVO – všechno pro řezání, slévárenství, nářadí a materiály, prezentace novinek, nových technologií a nejzajímavějších inovací, bezprostřední kontakt s nákupčími a potencionálními odbornými partnery

11. PLAGKEM – přehled inovací, novinek, úspěchů, technologií, materiálů, trendů a vývoje. Plasty, guma, chemický průmysl

7. GRAF & PACK – přehled inovací, novinek, úspěchů, technologií, materiálů, trendů a vývoje. Grafický průmysl, papírenský průmysl, nářadí, obaly, balící a manipulační technika.

Důraz je zde kladen na současné trendy v oboru a na nejnovější poznatky od posledního ročníku v roce 2013. Veletrh je doplněn o rozsáhlý program, včetně mezinárodních kooperačních burz.

Více informací najdete na http://www.ce-sejem.si/sejmi/2015/fpgl/13-forma-tool


Bližší nomenklatura jednotlivých veletrhů:


Veletrh FORMA TOOL
- nářadí, nástroje, stroje

 • speciální nářadí pro stavby
 • obráběcí stroje a zařízení 
 • konvenční řezné nástroje a sady
 • víceúčelové stroje, zařízení a měřící přístroje 
 • zvláštní účelové zařízení pro ovládání nářadí 
 • materiály a normy pro nástroje
 • služby (projektování, automatizace procesu řízené technologie)


Veletrh PLAGKEM
- plasty, guma, chemie

 • syntetické plastické hmoty; polotovary a výrobky, speciální multiuniverzální výrobky; výrobky vyztužené vlákny a kovy
 • surový kaučuk a guma; polotovary a výrobky, speciální multiuniverzální výrobky, výrobky v kombinaci s kovy, výrobky z pěny, pryž 
 • chemie; polotovary a produkty v chemickém, farmaceutickém, parafarmaceutickém, potravinářském průmyslu, kůže, celulóza, hutní a energetický průmyslový proces
 • zařízení a nářadí pro výrobu, projektování, automatizaci a sledování procesů a kontrola ve výrobě syntetických hmot, kaučuku, surové gumy a chemikálií
 • výroba produktů z umělých hmot, surové gumy, chemikálií
 • recyklace ve výrobě syntetických hmot, surového kaučuku, chemikálií
 • ekologie - čisté životní prostředí při výrobě syntetických hmot, surového kaučuku, gumy, chemikálií 
 • tavící zařízení a vybavení


Veletrh GRAF & PACK - grafika, papír, stroje, obaly, balení

grafika

 • grafická příprava, design a tisk 
 • grafické stroje a zařízení pro grafický průmysl 
 • grafické materiály a dodávky 
 • programování zařízení 
 • grafické výrobky pro průmysl 
 • stroje a zařízení pro papírenský průmysl 
 • průmyslové produkty z papíru a celulózy 
 • karty a biometrické technologie

obaly

 • balení 
 • balení a označování technologie a techniky (automatické balicí stroje, skládací stroje pro grafický a farmaceutický průmysl)
 • balení a označování dodávek pro balicí technologie a techniku
 • skladování a logistika zařízení 
 • informační technologie 
 • další činnosti (marketing, direct marketing, obchodní dárky, média)


Veletrh VARJENJE A LIVARSTVO - vše pro svařování a řezání, slévárenských strojů, zařízení a materiálů

svařování a řezání

 • svářecí, řezací a pájecí stroje 
 • základní, doplňkové a pomocné svařování a pájení, spotřební materiál a nástroje 
 • automatické a robotické svařovací a řezací systémy 
 • svářecí zařízení a měřidla pro zkušební monitoring a testování konstrukce zařízení 
 • svařovací, řezací a pájecí bezpečnostní zařízení a ochrana 
 • technické plyny a zařízení pro používání a skladování plynu 
 • svářečské certifikáty - atestace (svářeči, technologové, konstruktéři), potvrzení svařovací techniky a postupy
 • technická literatura a publikace, vzdělávací instituce, slévárenská sdružení
 • slévárenské pece, stroje a zařízení - návrh, výroba, strojírenství 
 • tavící a použité materiály 
 • formy a další osazovací zařízení, formy, žáruvzdorné materiály 
 • lité písky a jejich příprava 
 • tavení a slitiny 
 • pojiva 
 • systémy řízení, měření, testování a analýzy, laboratorní zařízení 
 • bezpečnost a ochrana zdraví
 • ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, ekologie 
 • odborná literatura a publikace, poradenství, vzdělávání a odborná příprava


Schwarz & Partner připravuje katalogovou prezentaci pro české firmy, svazy, asociace a další organizace, s možností osobní účasti na společném stánku.


Pro veškeré další informace kontaktujte výhradní oficiální zastoupení veletrhu pro Českou republiku a Slovensko:

Schwarz & Partner spol. s r. o.
Benediktská 5/691
110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
E-mail: veletrhy@sp.cz

 • autor:
 • Schwarz & Partner spol. s r. o.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary