• Home
  • Features
  • Moldflow MPI from RESINEX - for your benefit forms and parts

Moldflow MPI from RESINEX - for your benefit forms and parts

Moldflow MPI from RESINEX - for your benefit forms and parts

Significant cost reduction! Now, if you buy materials from companies RESINEX, you can get additional benefits through one of the best tools for analysis and optimization of plastic parts and injection molds.

Moldflow MPI nabízí:

- Včasné zjištění problému

- Optimalizaci vstřikovací formy

- Optimalizaci tvaru výlisku

- Kompletní optimalizaci výrobku

 

Moldflow  
  

MPI – Flow simuluje fáze plnění a dotlaku vstřikovacího cyklu a analyzuje tokové chování taveniny termoplastu, takže pomůže zajistit efektivní výrobu kvalitního výlisku bez studených spojů, propadlin či vzduchových bublin.

 

MPI – Cool umožňuje optimalizovat formu, její tvar a tvar chladících okruhů tak, aby se dosáhlo stejnoměrného chlazení výlisku, maximálního zkrácení vstřikovacího cyklu, odstránění deformace dílu způsobené nestejnoměrným chlazením a celkového snížení výrobních nákladů.

 

MPI - Warp pomáhá předpovědět smrštění a deformace plastového výlisku způsobené vnitřním napětím vyvolaným vstřikovacím procesem a také způsobené nerovnoměrným tlakem formy na výlisek. MPI-Warp zjistí příčinu deformace, identifikuje za jakých podmínek se deformace projeví a umožní optimalizaci tvaru formy a výlisku, použitého plastu a vstřikovacích parametrů ještě předtím než se započne se stavbou formy.

Moldflow  
  

MPI – Fiber předpovída orientaci vláken ve výlisku při zpracování plněných plastů a tím i výslednou pevnost výlisku. Je také důležité poznat a kontrolovat orientaci vláken u plněných materiálů pro snížení rozdílů smrštění v různých směrech a tím minimalizovat deformace výlisku.

 

MPI – Shrink analyzuje smrštění polymeru na základě zvolených vstřikovacích parametrů a zvoleného plastu a nabízí věrohodnou předpověď lineárního smrštění nezávisle na analýze deformace.

Více informací o této službě a dodávaných materiálech najdete na www.resinex.cz, www.resinex.sk nebo www.resinex.com.

  • autor:
  • Ing.Jakub Hrdina
  • RESINEX Czech Republic s.r.o.

    RESINEX Czech Republic s.r.o.

    Thermoplastics, elastomers, additives, compounding and recycling of plastics, commodity plastics, construction plastics, bioplastics, special plastics, plastic compounds.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary