• Home
  • Features
  • MOL Group EBITDA bounced back in the third quarter despite crisis, challenge period continues

MOL Group EBITDA bounced back in the third quarter despite crisis, challenge period continues

MOL Group EBITDA bounced back in the third quarter despite crisis, challenge period continues

MOL Group announced financial results for the third quarter of 2020. During the pandemic and economic crisis, net CCS EBITDA rebounded from a low in the second quarter, reaching $ 610 million in the third quarter, down 12% from the same period last year. . Together with this result, EBITDA for the three quarters of 2020 totaled USD 1.59 billion, which is 14% less year-on-year.

Výsledok naznačuje, že EBITDA za celý rok 2020 bude pravdepodobne v hornej časti pásma a dosiahne okolo 1,9 miliardy USD. Voľný cash flow vypočítaný zjednodušenou metodikou stúpol v treťom štvrťroku na 306 miliónov USD pri pokračujúcej disciplíne v oblasti kapitálových výdavkov. Za doterajší rok je voľný cash flow na úrovni 662 miliónov USD, čo je o 42 % viac ako v prvých troch štvrťrokoch minulého roka. Organické kapitálové výdavky klesli v prvých troch štvrťrokoch o 33 %, čo odráža dôslednú kontrolu, a tiež zníženie kapitálových výdavkov v súvislosti s COVID-19.

Predseda predstavenstva a CEO Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „V treťom štvrťroku sa zisk výrazne odrazil od minima zaznamenaného v druhom štvrťroku, čo nám pravdepodobne umožní dosiahnuť EBITDA za celý rok 2020 v hornej časti pásma  – okolo 1,9 miliardy USD. Napriek pandémii všetky podnikateľské segmenty tento rok zatiaľ generovali kladný cash flow, čo je jasným dôkazom našej robustnosti a odolnosti. Divízia Služby zákazníkom dosiahla v treťom štvrťroku svoj absolútne najvyšší štvrťročný ukazovateľ EBITDA, ale napriek zníženým cenám a maržiam sa relatívne dobre darilo aj ostatným divíziám. Divízia Upstream profitovala z akvizície ACG, kým divízii Downstream pomohla k zlepšeniu vynikajúca dostupnosť aktív a vyšší výkon rafinérií. Musíme však zostať ostražití, pretože pandémia sa zatiaľ neskončila a nasledujúce mesiace nás všetkých môžu opäť podrobiť ťažkej skúške.“

V divízii Upstream sa ťažba v porovnaní s uplynulým štvrťrokom zvýšila o 8 % na 126,9 tisíc barelov/deň a bola medziročne o 18 % vyššia. Prispela k tomu vyššia cielená ťažba a príspevok z ACG počas celého štvrťroka. Čistá ťažba MOL na azerbajdžanskom ropnom poli bola v 3. štvrťroku 2020 na úrovni 29,8 tisíc barelov/deň. Ceny ropy a zemného plynu sa v treťom štvrťroku zotavili, stále sú však výrazne pod úrovňou z minulého roka. EBITDA Upstreamu bola počas všetkých troch štvrťrokov zreteľne ovplyvnená výrazným negatívnym cenovým prepadom ropy (Brent medziročne klesla o 37 % na 41 USD/barel) a zemného plynu (medziročne o 34 % menej).

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream sa výrazne odrazila od dna a v porovnaní s minimom dosiahnutým v druhom štvrťroku sa takmer zdvojnásobila. V dôsledku nízkych rafinérskych marží a mierne slabších marží v petrochémii však zostala o 26 % slabšia ako v roku 2019.

Projekt Polyol bol v závere tretieho štvrťroka dokončený na viac ako 70 %, pre pandémiu je v miernom sklze. Na zníženie rizika infekcie v stavebnej komunite a zabezpečenie kontinuity podnikania boli zavedené pandemické pravidlá. V treťom štvrťroku bol v Maďarsku dokončený nový závod na výrobu bitúmenu z recyklovaného odpadu z pneumatík s kapacitou 20 kt.

Divízia Služby zákazníkom dosiahla doteraz najlepší štvrťročný výsledok 183 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 14 %, podporený silným predajom palív. Výšku EBITDA ovplyvnila aj nižšia úroveň OPEX vďaka úsporným krokom zavedeným v celej sieti. Kladný voľný cash flow vypočítaný zjednodušenou metodikou vzrástol v 3. štvrťroku medziročne o 27 % a za prvé tri štvrťroky 2020 o 14 % na viac ako 300 miliónov USD. Už tento výsledok presahuje úroveň celého roka 2019. V sieti čerpacích staníc pokračuje zavádzanie značkového nepalivového konceptu Fresh Corner. Počet zrekonštruovaných prevádzok s konceptom  Fresh Corner sa v treťom štvrťroku zvýšil na 910 z 895 na konci druhého štvrťroka 2020.

EBITDA v divízii Gas Midstream v 3. štvrťroku 2020 medziročne vzrástla o 59 % na 43 miliónov USD. Rastúci dopyt po cezhraničnej kapacite priniesol vyššie regulované výnosy, kým prevádzkové náklady klesli. Rezervovanie vyšších kapacít a nižší OPEX podporili EBITDA v prvom až treťom štvrťroku, čo viedlo k výkonnosti o 37 % vyššej ako v rovnakom období minulého roka.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events