Invitation to the professional tour

Invitation to the professional tour

SLOVAK Plastic Cluster invites you to attend the field trip to the topic of accredited training for operators adjustment and injection molding.

 

Téma: Výcvikové stredisko pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov

Miesto konania: Tréningové centrum spoločnosti Mapro spol. s.r.o., Orovnica 230, Orovnica

Dátum konania: 11.06.2009                      Čas konania: od 10,00 hod. – 12,00 hod.
 
Spoluorganizátori:
A-OMEGA s.r.o., Malacky : personálno-poradenská a vzdelávacia spoločnosť
Mapro spol. s.r.o., Orovnica : odborné školiace centrum

V tréningovom centre v Orovnici sa ako v jedinom na Slovensku pripravujú v rámci akreditovaného vzdelávania zamestnanci plastikárskych firiem. Získavajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti vstrekovania plastov.
Počas exkurzie sa oboznámite s technickým vybavením tréningového centra, súčasne získate informácie o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo strany štátu pre vzdelávanie zamestnancov.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov potvrďte prosím obratom NÁVRATKU najneskôr však do 05.06.2009 :
 mailom na adresu: klaster@spksk.sk alebo zuzana.liptayova@spksk.sk
Ak máte ďalšie otázky k exkurzii, kontaktujte nás prosím telefonicky:
 +421 908 751 225 – Zuzana Liptayová, generálny sekretár SPK

Účasť na exkurzii je bezplatná, účastníci hradia len výdavky spojené s prepravou.

Náklady na prepravu budú stanovené podľa počtu účastníkov. Výška prepravného na 1 osobu bude oznámená najneskôr dňa 08.06.09 a následne po exkurzii bude účastníkom vystavená faktúra za prepravu.
Preprava na exkurziu je zabezpečená hromadne zo strany SPK.
Miesto odchodu: Nitra, Vašinova 61, budova Metrostavu (pri budove možnosť odparkovať osobný automobil)
Čas odchodu: 9,00 hod.

N Á V R A T K A

Máme záujem zúčastniť sa exkurzie, ktorú organizuje SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER na tému: výcvikové stredisko pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov
ktorá sa uskutoční dňa 11.06.2009 v Tréningovom centre spoločnosti Mapro, s.r.o. v Orovnici o 10,00 hod.
Spoločnosť:           ..........................................................................
       ..........................................................................
      ...........................................................................
Meno účastníka:   ........................................................................... Funkcia: ..........................................
Meno účastníka:   ........................................................................... Funkcia: ..........................................

 • autor:
 • spk
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVAK PLASTIC CLUSTER is an interest association of independent corporate entities and associated institutions, which are interlocked in regional and supraregional level with the potential of increasing their own competitiveness.

   You might also be interested • MCAE Systems celebrates 25 years!

  MCAE Systems celebrates 25 years!

  For 25 years, MCAE Systems has been opening the door to a world of endless possibilities of 3D technology for its customers. It pushes the boundaries of established industrial processes and makes it possible to reconsider the way of design, product development and production processes. In short, it...

 • The new version of VISI 2020.1 includes improvements from data scanning to mold making

  The new version of VISI 2020.1 includes improvements from data scanning to mold making

  The latest version of VISI software from NEXNET SK, s.r.o. includes improvements in development, tool design, reverse engineering and plastic injection analysis. Last but not least, direct interfaces for Digimat, Stampack Xpress and an interface for NC Simul software have been added to...

 • Use of neural networks in optical control

  Use of neural networks in optical control

  Most modern manufacturing companies actively solve how to achieve the highest possible quality during the production process, at the lowest possible cost. However, an error may occur and the product produced is not of the required quality. There can be many reasons, from bad input material, through...