Invitation to the professional tour

Invitation to the professional tour

SLOVAK Plastic Cluster invites you to attend the field trip to the topic of accredited training for operators adjustment and injection molding.

 

Téma: Výcvikové stredisko pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov

Miesto konania: Tréningové centrum spoločnosti Mapro spol. s.r.o., Orovnica 230, Orovnica

Dátum konania: 11.06.2009                      Čas konania: od 10,00 hod. – 12,00 hod.
 
Spoluorganizátori:
A-OMEGA s.r.o., Malacky : personálno-poradenská a vzdelávacia spoločnosť
Mapro spol. s.r.o., Orovnica : odborné školiace centrum

V tréningovom centre v Orovnici sa ako v jedinom na Slovensku pripravujú v rámci akreditovaného vzdelávania zamestnanci plastikárskych firiem. Získavajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti vstrekovania plastov.
Počas exkurzie sa oboznámite s technickým vybavením tréningového centra, súčasne získate informácie o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo strany štátu pre vzdelávanie zamestnancov.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov potvrďte prosím obratom NÁVRATKU najneskôr však do 05.06.2009 :
 mailom na adresu: klaster@spksk.sk alebo zuzana.liptayova@spksk.sk
Ak máte ďalšie otázky k exkurzii, kontaktujte nás prosím telefonicky:
 +421 908 751 225 – Zuzana Liptayová, generálny sekretár SPK

Účasť na exkurzii je bezplatná, účastníci hradia len výdavky spojené s prepravou.

Náklady na prepravu budú stanovené podľa počtu účastníkov. Výška prepravného na 1 osobu bude oznámená najneskôr dňa 08.06.09 a následne po exkurzii bude účastníkom vystavená faktúra za prepravu.
Preprava na exkurziu je zabezpečená hromadne zo strany SPK.
Miesto odchodu: Nitra, Vašinova 61, budova Metrostavu (pri budove možnosť odparkovať osobný automobil)
Čas odchodu: 9,00 hod.

N Á V R A T K A

Máme záujem zúčastniť sa exkurzie, ktorú organizuje SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER na tému: výcvikové stredisko pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov
ktorá sa uskutoční dňa 11.06.2009 v Tréningovom centre spoločnosti Mapro, s.r.o. v Orovnici o 10,00 hod.
Spoločnosť:           ..........................................................................
       ..........................................................................
      ...........................................................................
Meno účastníka:   ........................................................................... Funkcia: ..........................................
Meno účastníka:   ........................................................................... Funkcia: ..........................................

  • autor:
  • spk
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Interest association of independent legal entities and associated institutions in the field of plastics, consulting for chemical and rubber production, training, courses in plastics production.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary