• Home
 • Features
 • Innovative system for the exchange of injection molds made by Stäubli

Innovative system for the exchange of injection molds made by Stäubli

 • 05.11.2013
Innovative system for the exchange of injection molds made by Stäubli

Today's automotive industry production is very much determined by the growing diversity and smaller production runs. The importance of this fact is seen when looking at the production of plastic parts Faurecia. 40t injection mold here has changed several times per shift - this operation can be performed safely and efficiently with integrated solutions by Stäubli.

Společnost Faurecia S.A. patří k francouzské skupině PSA Peugeot Citroen a v roce 1999 vznikla sloučením firem Bertrand Faure a Ecia, spojence firmy Peugeot. Skupina se svými 94 tisíci zaměstnanci ve 320 závodech je v současnosti šestým největším dodavatelem automobilového průmyslu. V německém závodě Sinntal-Sterbfritz se vyrábí plastové díly pro exteriéry vozů. Patří k nim celé přední masky, nárazníky, prahy a rozmanité designové prvky v prémiovém segmentu. Za účelem včasného dokončení plastových dílů, jejich nalakování v barvě vozu a dodání k dopravníkům výrobce tato továrna v pohoří Rhön pracuje v třísměnném provozu.

Výroba se vyznačuje malými sériemi. Běžná série ve výrobě polotovarů v současnosti obnáší maximálně 250 až 300 kusů. Dvěma hlavními důvody pro takto zmenšené série jsou rychle rostoucí rozmanitost a logisticky náročný systém dodávek just-in-time. Z toho plyne častější vyměňování nástrojů během směny ve čtveřici velkých vstřikovacích strojů v závodě Faurecia – obtížný úkol, uvážíme-li že lisovací formy mohou vážit až 40 tun.

 

Obr. 1 
   Plně automatizovaná výrobní linka se systémy rychlé výměny forem 


Seřizovací čas klesá, produktivita stoupá

„Při přepravě lisovacích forem jsme dříve často plýtvali drahocenným časem,“ říká Halil Havan, ředitel UAP v oddělení vstřikování plastů Faurecia. „Proto jsme našim systémovým partnerům zadali úkol vytvořit nové řešení na míru současné situaci a zkrátit tak prostoje.“

Nový, inovativní systém výměny forem od Stäubli byl bezchybně uveden do provozu začátkem roku 2012, aniž by se musela přerušovat výroba. Integrované systémové řešení má od té doby na starosti přesun forem na kolejovém vozíku. Ovládání systému výměny navíc řídí i inteligentní skladování nástrojů. Výsledkem jsou plně automatizované pracovní postupy, nejkratší možné trasy a méně prostojů.

Nástrojový vozík o nosnosti 110 tun
Oceloví hi-tech velikáni se ze 70 metrů dlouhého skladu nástrojů zcela automaticky přepravují do vstřikovacího stroje po kolejové trati dodané firmou Stäubli. Vozík při jedné cestě dokáže dopravit nástroj a zároveň odvézt předchozí nástroj.

Obr. 2 
   Hydraulická upínací soustava 


Obě formy jsou při výměně po krátkou dobu na vozíku společně. Poté se vozík o impozantní nosnosti 110 tun přesune do správné, na milimetr přesné polohy,z níž nástroj pomocí řetězového dvojčinného mechanismu vsune do vstřikovacího stroje.

Početné rychlospojky a vícenásobné spojky pro přívod tekutin a plynů i elektrické energie u stroje v této aplikaci stále připojuje ručně dvojice zkušených zaměstnanců. Sofistikovaná technologie Stäubli však tento úkon zkracuje na pouhých několik minut.

Další části výměny nástroje, například vystředění a upínání, probíhají samočinně pomocí výkonného upínacího válce Stäubli.

Vedoucí projektů Stefan Patsch z firmy Stäubli, jenž tento projekt podporoval od fáze přípravy až po realizaci, říká: „Je tu celá řada jednotlivých vyspělých systémů, jež s tímto systémovým řešením těsně zapadají do sebe a bez nichž by takto integrované řízení složitých procesů nebylo možné.“ Patří k nim systémy optického skenování pro určování polohy nástroje a vozíku s milimetrovou přesností i sofistikovaný dvojčinný systém, díky němuž je polohování nástrojů tak bezpečné, rychlé a jednoduché.

Obr. 3 
   Kolejový zakládací vozík, nosnost 40 tun 


Startovní pozice dalšího nástroje
Dalším klíčovým prvkem systému je integrace optimalizované skladové logistiky. Halil Havan vyzdvihuje její význam: „Řízení systému výměny nástrojů je v neustálé shodě s plánováním výroby. Jakmile je rozhodnuto, který ze 37 uskladněných nástrojů je zapotřebí v příštím kroku, vozík tento nástroj uloží do přesné polohy ve skladu, která je nejblíže k danému vstřikovacímu stroji. Nástroj tudíž čeká ve startovní pozici“ s nejkratší možnou trasou ke stroji, připraven k použití, což nám umožnilo ještě více zkrátit seřizovací časy.“

Díky neustálé optimalizaci rozmístění forem ve skladu, jejímž stálým cílem je dosáhnout co nejkratší přepravní vzdálenosti, je vozík Stäubli v provozu téměř nepřetržitě – buď při přípravných manipulacích ve skladišti nebo při výměně nástrojů ve vstřikovacích strojích.

Stäubli je dlouhodobým partnerem výrobního závodu Faurecia ve městě Sterbfritz, a to jak pro systém výměny součástí pomocí robotických uchopovačů a technologii přepravy a upínání nástrojů, tak pro kompletní dodávky médií a elektřiny pro nástroje. Karl-Heinz Griesbeck, divizní ředitel Stäubli pro řízení jakosti, říká: „Stäubli má v oblasti rychlé výměny forem více než padesátileté zkušenosti – to je solidní základ pro řešení na míru s maximální technologickou spolehlivostí.“

Obr. 4 


Díky systémům rychlé a snadné manipulace s formami čas na výměnu forem.


Ať již potřebujete formy přepravovat svisle, vodorovně nebo rotačně, Stäubli navrhne nejvhodnější systém uzpůsobený vlastnostem Vašich forem a strojů:

 • zcela automatizované
 • kolejové systémy
 • nebo malé stolky pro ruční přesun


Ať jsou Vaše technologické požadavky a výrobní prostředí jakékoli, Stäubli Vám nabídne nejvhodnější systém pro upínání forem ze své široké škály technologií:

 • manuální mechanické
 • automatizované hydraulické
 • inovativní magnetické radikálně zkrátíte

Kontakty Stäubli »

www.staubli.cz

 • autor:
 • Stäubli Systems, s.r.o.
 • Stäubli Systems, s.r.o.

  Stäubli Systems, s.r.o.

  Increasing productivity by reducing mold change time, fast mold change, clamping systems, multi-couplings, industrial robots for the plastics industry.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary