• Home
  • Features
  • Innovated products in the air conditioning section by FORT - PLASTY s.r.o.

Innovated products in the air conditioning section by FORT - PLASTY s.r.o.

Innovated products in the air conditioning section by FORT - PLASTY s.r.o.

As part of the continuous development and improvement of products, the company FORT-PLASTY s.r.o. in addition to the standard offer of air-conditioning elements in this period, it focused on the innovation of four products, namely suction frames, plenum boxes, swirl diffusers and pool slots

Odsávací rámy

Odsávací rámy jsou nejčastěji vyráběny z materiálů PP a PVC v jednostranném nebo oboustranném provedení. Své uplatnění nachází převážně v galvanovnách, kde se osazují na obvodové lemy mezi vany. 

Na jednom nebo obou koncích rámu mohou být osazeny čistící otvory, dále mohou být rámy vybaveny regulačními klapkami nebo hradítky pro lepší doregulování odsávacího výkonu na konkrétní části rámu.

Fort-plasty
 

Horní části rámů (víka) mohou být spádována k jedné nebo oběma stranám a zajistit tak stékání úkapů z přepravovaného zboží zpět do van. Víka mohou být odnímatelná pro lepší čištění vnitřních prostorů rámů. 

Hlavní výhody odsávacích rámů oproti prostorovým odsávacím zákrytům:
- výpary se odsávají těsně nad hladinou, a tudíž je odsávání mnohem účinnější
- odsává se menší množství vzdušiny (úspory na přívodu a ohřevu čerstvého vzduchu)
- nad nádržemi může být instalována další technologie nebo může probíhat manipulace s výrobky

Plenum boxy 

Plenum boxy slouží pro připojení anemostatů nebo bazénových štěrbin k potrubní trase.

Plastové plenum boxy se vyrábí v kruhovém nebo čtyřhranném provedení ve verzi výfukové nebo sací. Výroba probíhá nejčastěji z materiálu PVC, je však možné použít také materiály PP nebo PE.

Plenum box tvoří těsná uzavřená komora, která může být vybavena perforovanou deskou pro lepší distribuci dodávané vzdušiny. Propojení s VZT potrubím se provádí v horizontálním nebo vertikálním směru nástavcem nebo nástavcem s regulační klapkou. Nástavce mohou být v kruhovém nebo čtyřhranném provedení. 

V případě montáže ve spojení s vířivým anemostatem se plenum box zavěsí do stropní konstrukce pomocí závěsných ok (součást plenum boxu) a na něj se následně namontuje vířivý anemostat pomocí přiložených šroubů.

Fort plasty box
 

V případě montáže ve spojení s bazénovou štěrbinou se plenum box instaluje přímo do konstrukce podlahy, kde se připojí k VZT rozvodu a následně se na něj osadí bazénová štěrbina (není-li již pevnou součástí plenum boxu z výroby).

Vířivé anemostaty a bazénové šterbiny 

Vířivé anemostaty jsou vyráběny z materiálu PVC různých odstínů (RAL7035, RAL9011 nebo RAL7011). Anemostaty slouží pro optimální distribuci přiváděného vzduchu do větraných prostor či pro jejich odtah (bezlamelové provedeni). Vířivým výstupem přiváděného vzduchu je zajištěno promíchání se stávajícím vzduchem. 

Příslušenství tvoří plenum box příslušných rozměrů (možnost provedení s regulační klapkou). Připojení na plenum box je možné pomocí středových a rohových šroubů. Po spojení s plenum boxem je možná instalace do podhledu nebo zavěšením pod strop. 

Nabízené vířivé anemostaty mohou být kruhového nebo čtvercového provedení s libovolným počtem lamel (standardně 48 / 40 / 36 / 24 / 16 / 12). Lamely jsou pevné a nelze měnit jejich náklon! 

Bazénové podlahové štěrbiny slouží jako koncový element pro přívod vzduchu v bazénových prostorách nebo v blízkosti velkých okenních ploch. Příslušenství tvoří plenum boxy příslušných rozměrů (možnost provedení s regulační klapkou). Štěrbiny jsou standardně vyráběny z materiálu PVC či PP v provedení pevném (pevně spojeny s plenum boxem) či odnímatelném.

Štěrbiny s plenum boxy se instalují přímo do konstrukce podlah, kde se připojí k VZT rozvodu.

Fort-plasty 
  

Více informací»

  • autor:
  • Fort - PLASTY s.r.o.
  • FORT - PLASTY s.r.o.

    FORT - PLASTY s.r.o.

    Air ducts, PPsEL tanks, collecting tanks and atypical plastic products, industrial plastic fans, thermal, vacuum, rotational molding.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events