• Home
  • Features
  • Face-leavers in the Department of Production Engineering at TBU 2014

Face-leavers in the Department of Production Engineering at TBU 2014

Face-leavers in the Department of Production Engineering at TBU 2014

Within 2 the sustainability of the project and no key activity. 02 this project was undertaken work placements for pupils of school-leavers Class 4 And, on 15 10 2013 14 1 25 2 and 11 3 2014 perfectly furnished and constantly evolving workplace UVI and Workplace Technology Park TBU assisted teaching assistants Ing. Michael Stanek, PhD, ing. Sumber Vladimír, Ing. Adalbert Šenkyřík, Ing. Sedlacek, PhD ing and teacher. Radomila Hanulik totaling 12 hours.

Žáci si mohli vyzkoušet především vybrané tvářecí a tvarovací techniky a technologie a podíleli se na zkoumání a řešení zatékavosti plastů při vstřikování na stroji Arburg 420, který samostatně obsluhovali a ovládali pomocí ICT v systému Celogica. Část výuky probíhala na novém pracovišti nově vybudovaného Vědeckotechnického parku ICT při FAI.

Přínosem bylo načerpání nových poznatků při práci na termotvarovacím vakuovém stroji, na kterém si zhotovili kopie dle použitých forem. Velký obdiv sklidily tvářecí přístroje šetřící životní prostředí na principu technologií Rapid prototyping a Reverzního inženýrství při ukázce zhotovení a snímání 3D modelů výrobků.

3D modely plastových výrobků 
   Obr. 1 


Maturanti využili nabízené pomoci ředitelky ÚVI prof. Ing. Bereniky Hausnerové, PhD a dle svých vytvořených programů si nechali zhotovit modely výrobků na těchto zařízeních pro jejich absolventskou práci (praktická maturita) viz obr. 1. Během předvádění, obsluze a používání veškeré techniky se žáci individuálně střídali a bylo jim představeno i studium na této univerzitě v oboru Procesního inženýrství a Inženýrství polymerů. Jedna podzimní stáž byla věnována i ukázce a vybavení Technologického parku při UTB ve Zlíně Nad Ovčírnou, kde jim veškeré zařízení s předvedením některých ukázek používání provedl Ing. Sedláček PhD.

 

Osvědčení 
   Obr. 2 


Žáci ze svého pobytu vypracují protokoly a doloží tak provedené úkoly písemným a grafickým rozborem s vyhodnocením celé stáže. Každý z žáků obdržel osvědčení o absolvování této stáže, viz obr. 2, které může být pro něj přínosné při volbě studia právě na této univerzitě.

SPŠP - COP »

  • autor:
  • SPŠ Polytechnická, Zlín


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary