• Home
  • Features
  • Expanding capacity at BGS Beta-Gamma-Service successfully completed

Expanding capacity at BGS Beta-Gamma-Service successfully completed

Expanding capacity at BGS Beta-Gamma-Service successfully completed

The upgrade at the Bavarian Saal to the increases in capacity requirements to sterilization by irradiation.

Společnost BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG oznamuje úspěšné dokončení modernizace urychlovače elektronů 10 MeV v závodě v Saalu na Dunaji.

Do modernizace zařízení investoval přední poskytovatel služeb v oblasti sterilizace ozařováním a síťování polymerů ionizačním záření celkem přibližně čtyři miliony EUR.

Dr. Andreas Ostrowicki, jednatel společnosti BGS: „Rozšířením jsme vytvořili další kapacity pro silně rostoucí trh v oblasti ozařování urychlenými elektrony (eBeam). Navíc jsme nastavili nová měřítka pro přesnost a zpětnou doložitelnost dávkování. Společnost BGS tímto naplňuje vlastní ambice, aby jako přední německý poskytovatel těchto služeb byl schopen svým zákazníkům i do budoucna nabízet progresivní logistická řešení.“

Rozšíření kapacity v BGS Beta-Gamma-Service úspěšně dokončeno 


Kapacita ozařování na urychlovači elektronů o výkonu 10 MeV se v důsledku modernizačních opatření více než zdvojnásobila a nabízí nyní naléhavě potřebnou kapacitu pro požadavky rostoucího trhu.

Na rozdíl od ozařování gama zářením se sterilizace v tomto zařízení provádí urychlenými elektrony (zářením beta). Protože je proces ozařování ukončen během několika málo sekund, je ve srovnání s ozařováním gama paprsky ještě navíc významně sníženo možné nebezpečí poškození materiálu. Oproti sterilizaci gama zářením nabízí tato technologie velmi zajímavou, rychlejší a levnější alternativu pro vhodné produkty s nižší hustotou.


Kontakt v ČR:

Ing. Michal Daněk, Ph.D.
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
Masarykova 378, Strážnice 69662, ČR
Tel./Fax.: +420-518324510; Mob: +420-739087336
e-mail: danek@bgs.eu
web: www.bgs.eu

  • autor:
  • BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
  • BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

    BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

    Industrial irradiation, processes of optimization of plastic products, radiation crosslinking of plastic products, radiation sterilization, beta and gamma irradiation.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary