• Home
 • Features
 • Education in the plastics industry - professional training of SimulPlast s.r.o.

Education in the plastics industry - professional training of SimulPlast s.r.o.

Education in the plastics industry - professional training of SimulPlast s.r.o.

The reality of recent years has taught us to get used to rapid and frequent changes in both work and personal life. In manufacturing companies, this is reflected in the constant and often unexpected change of orders, problematic supplies of materials and energy with great price volatility, shortage or surplus of employees.

Tento jav, na ktorý sme neboli zvyknutí, od nás vyžaduje rýchle a čo najpresnejšie reakcie, ktorých výsledkom je udržanie našich zákazníkov, zamestnancov a v neposlednom rade na konci procesu, by mal byť  zisk a prosperita firmy.

V týchto podmienkach je veľmi dôležité vychovať si stabilný tím pracovníkov, ktorý vie odborne, pružne a správne reagovať na vzniknutú  situáciu. Stačí príchod novej dodávky materiálu pri ktorej bežne kolíšu jeho vlastnosti a aby nevznikol vážny problém, je nutné operatívne meniť nastavenie procesu. V súčasnosti bohužiaľ, kvôli nedostatku surovín, je táto rozkolísanosť ešte väčšia. Výška cien granulátov nás núti siahať po alternatívach, ktoré sú ešte náročnejšie na optimalizáciu výrobných parametrov. Produkcia odpadu je neekonomická a reklamácie nepodarkov sú pre firmy zničujúce.

Starostlivá príprava pracovníkov lisovne, ktorí sa vedia rýchlo a správne rozhodnúť pre zmenu procesu je pre firmu životne dôležitá. Takíto zamestnanci musia poznať detailne materiál,  proces nastavenia vstrekolisu a formy. Na to nestačí iba dlhoročná prax pri lise. Potrebné sú aj odborné  vedomosti. Najlepšie výsledky sa dosiahnu ich správnym vzájomným skĺbením.

Firma SimulPlast s. r. o. pôsobiaca už 15 rokov na plastikárskom trhu Čiech a Slovenska, vychovala počas svojej existencie tisícky pracovníkov lisovní a konštruktérov plastových výliskov či foriem.  Školenia, ktoré firma pripravuje sú v neustálom vývoji v súlade s potrebami trhu a vývojom technológie spracovania plastov. Jednotlivé školenia sú zamerané tematicky pre potreby technológie, výroby, kvality, nákupu či manažmentu plastikárskych výrob ale aj vývojárov, dizajnérov a používateľov plastových dielov.

Školenia organizuje a optimalizuje podľa potrieb zákazníkov. Vie ich pripraviť vo firmách cielene, zamerať na charakter výroby a modifikovať podľa potrieb jednotlivých oddelení. Školí dizajnérov plastových dielov, konštruktérov a výrobcov foriem. Technologické školenia sú zamerané na technológov výrob, nastavovačov a zoraďovačov vstrekolisov, majstrov a kvalitárov. Pre menšie firmy alebo pre potreby doškolenia malého počtu pracovníkov (nový pracovník), organizuje 2x ročne spoločné školenia v Poprade a v Lipníku nad Bečvou. Najbližší termín školenia je naplánovaný na máj.

Cieľom školení a workshopov z technológie je:

 •         skrátenie prestojov
 •         rýchlejšie spúšťanie nových zákaziek
 •         kvalifikované a správne odhalenie príčin nekvality a jej odstránenie
 •         zníženie nepodarkovosti vo výrobe
 •         šetrenie vstupnými surovinami a energiami
 •         šetrné spracovanie surovín – vyššia kvalita recyklátov pre opätovné spracovanie

Ponuka školení:

 •         technológovia, nastavovači, majstri výroby
 •         kontrola kvality
 •         management a nákupný management firmy
 •         dizajnéri plastových dielov
 •         konštruktéri foriem
 •         školenia podľa potreby firmy

Bližšie informácie o školeniach sa nachádzajú na web stránke, kde sú aj aktuálne termíny školení alebo nás kontaktujte na našich emailových adresách simulplast@simulplast.sk resp. simulplast@simulplast.cz.

 • autor:
 • Simulplast s.r.o.
 • SimulPlast s.r.o.

  SimulPlast s.r.o.

  Prototyping, simulations, analyzes, moldflow analyzes, Moldex3D simulation software, seminars in the field of plastic injection, Optimization of the plastic injection process.You might also be interested 

Upcoming Events