• Home
  • News
  • Certification of plastics for contact with foodstuffs

Certification of plastics for contact with foodstuffs

In the field of plastics for food contact, the new Commission Regulation (EU) 2020/1245 was approved. This primarily concerns manufacturers of packaging material: plastic films, cups, tubs, buckets, PET bottles, crates or boxes.

PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS poďla ISO/IEC 17065:2012 č. osvedčenia 741/P-056. Poskytujú komplexné služby certifikácie plastových výrobkov.

Certifikácia plastov pre styk s potravinami

Certifikácia plastov pre styk s potravinami je proces, pri ktorom sa kontroluje zdravotná nezávadnosť daných plastov a obalov určených pre styk s potravinami. Všetky plasty, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musia spĺňať prísne normy EU.

Aké kroky je potrebné podniknúť pre vybavenie certifikácie plastov pre styk s potravinami?
Na čo sa pripraviť?
Vyrábate plastové prepravky, boxy na potraviny, plastové fľašky alebo kelímky?

Náš akreditovaný certifikát preukáže, že Vaše výrobky a postupy vyhovujú národným, medzinárodným predpisom a normám (príklad certifikátu).


V prípade záujmu o certifikáciu sa obráťte na našich odborníkov.

  • autor:
  • PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary