• Home
 • Features
 • Case study - a system for monitoring and improving productivity in manufacturing - from TRIFID as CONSULT

Case study - a system for monitoring and improving productivity in manufacturing - from TRIFID as CONSULT

Case study - a system for monitoring and improving productivity in manufacturing - from TRIFID as CONSULT

The company TRIFID CONSULT as implemented since its inception more than 250 successful projects focused on reducing costs, optimizing organizational and process structures, performance-oriented incentive systems, unblocking bottlenecks and shorten production lead time or valuation processes and products, electronic auctions and grant advice. The success of projects is confirmed by documentary references.

Klientem je středně velký výrobní závod v ČR, součást zahraniční skupiny působící na celosvětovém trhu v oblasti zařízení pro použití technických plynů. Tento závod zajišťuje výrobu pro celou skupinu, a proto je v něm koncentrována výroba několika produktových skupin. Převažující výrobní operace jsou obrábění kovů a montáže finálních výrobků, vysoký důraz je kladen také na kontrolu kvality, balení a logistiku výrobků.

 

Proč se klient rozhodl projekt realizovat:

Jedním z hlavních důvodů byl nefunkční motivační systém, který hodnotil operátory ve výrobě podle celkových hospodářských výsledků společnosti. Tento ukazatel byl operátory, musíme konstatovat že oprávněně, považován za příliš vzdálený a jimi samotnými obtížně ovlivnitelný. Přestože potenciál zlepšení produktivity výroby byl značný, motivační systém v podstatě brzdil podněty zdola, které by směřovaly k zlepšování procesů a zvyšování produktivity.

Novým vedením závodu bylo rozhodnuto přistoupit ke změně motivačního systému tak, aby vedl k trvalému zvyšování produktivity, snižování nákladovosti výrobků a v případě dosažení finančních přínosů pro firmu i k vyšší finanční odměně operátorů.

 

Průběh  projektu:

Projekt byl zahájen v září 2009, nejprve jako pilotní v jednom z výrobních středisek, následně byl rozvinut do všech výrobních i logistických středisek. Bylo zavedeno sledování a následně i hodnocení a řízení výkonnosti výrobních týmů na základě měřitelných a ovlivnitelných ukazatelů na bázi produktivity práce.

 

Po ověření v pilotním týmu a přípravě nezbytné softwarové podpory, byl nový motivační systém spuštěn v březnu 2010, to znamená 6 měsíců po rozhodnutí o nutnosti jeho změny.

Team 
  

Výsledky a přínosy projektu:

Prakticky již první měsíc po spuštění nového motivačního systému došlo k výraznému nárůstu produktivity práce výrobních týmů, a to někde až o 23%, což představuje reálný finanční přínos několik milionů korun.

Produktivita výrobních týmů je dnes sledována na denní bázi a umožňuje tak vedoucím týmů efektivně reagovat na aktuální potřeby kapacit lidských zdrojů a převádět pracovníky přes tzv. vyrovnávací středisko do jiných týmů.

Mimo skokové zvýšení produktivity práce, dlouhodobě o více než 16%, přinesl aplikovaný motivační systém také vytvoření pozitivního motivačního prostředí „zdola“, a nastavil tak podmínky pro aktivní a trvalé zapojení pracovníků do zvyšování produktivity.

 

 

 • autor:
 • Vlastimil Včelanský, senior konzultant


  You might also be interested


  • ENGEL's virtual trade fair sets new standards

   ENGEL's virtual trade fair sets new standards

   True passion, real innovation, virtual experience – this was the message which ENGEL put out for the first edition of the ENGEL live e-xperience in mid-October 2020 – and ENGEL was true to its word. Several thousand customers, partners and interested parties from 90 countries took part in the...

  • Stepanek3D: What is topological optimization?

   Stepanek3D: What is topological optimization?

   In short, it is a method for designing the most suitable geometric shape of a body or assembly under known boundary conditions. In practice, we can use it to design the shape of the product with significant savings in volume and therefore...

  • Martin Kováčik: Innovations saved i-industry during the crisis

   Martin Kováčik: Innovations saved i-industry during the crisis

   The years spent managing the development of components in the engineering industry led Martin Kováčik to establish his own company, which brings innovation to the development of products. Thanks to innovations and modern technologies, it can reduce product development time and product delivery...