• Home
  • Features
  • ANAMET Ltd. - a comprehensive solution for your material testing laboratory and laboratory

ANAMET Ltd. - a comprehensive solution for your material testing laboratory and laboratory

ANAMET Ltd. - a comprehensive solution for your material testing laboratory and laboratory

Company ANAMET Ltd. the Czech and Slovak market with superior equipment of foreign firms (representing more than 30 companies). For all supplied equipment provides customized solutions, customer service, including the supply of spare parts and consumables.

Tinius Olsen

Tinius Olsen 
  

Univerzální zkušební stroje, výtlačné plastometry, Vicat, HDT, Charpyho kladiva (včetně instrumentace), ohybová tuhost, hodnocení ohybových vlastností papíru, tvrdoměry (stolní i přenosné), zkušební stroje pro stanovení pevnosti v krutu, zařízení pro hodnocení hlubokotažných plechů, stroje a příslušenství pro zkoušky stavebních hmot, zkušební software Horizon pro ovládání zkušebních strojů Tinius Olsen.

Angelantoni Test Technologies

Angelantoni Test Technologies 
  

Klimatické, teplotní, korozní, vakuové, šokové a HALT/HASS komory, vibrační komory (100% kompatibilita se shakery TIRA), velké pochozí komory WAZZLE, environmentální testování (simulace slunce, deště, prachu, větru atd...), space simulátory, kalorimetrické komory, zkoušky fotovoltaických panelů, speciální komory podle požadavků zákazníka.

Konica Minolta

Konica Minolta 
  

Spektrofotometry (přenosné i stolní), receptovací software COLIBRI, lightmetry (měření světla, LED), analyzátory displejů (LCD, plasma, OLED), leskoměry, spektrodensitometry.

Nanovea

Nanovea 
  

Tribometry - měření opotřebení a koeficientu tření. Bezkontaktní 3D profilometry - měření drsnosti povrchu, profilu, rovinatost.
Mechanické testery - nano, mikro a makro indentace, scratch test a stanovení míry opotřebení (na jednom modulu).

MonTech

MonTech 
  

Zkušební stroje pro kaučuky, pryže a elastomery, MDR reometry, Mooney viskozimetry, měření tvrdosti a hustoty, ozónová odolnost a disperze.

Fontijne Grotnes BV

Fontijne Grotnes BV 
  

Elektricky vyhřívané laboratorní deskové lisy -přípr ava zkušebních vzorků, lisování a malooběmová výroba za definovaných podmínek (teplota, tlak, rychlost ochlazování), speciální deskové lisy navržené podle zadání zákazníka - lisy s více lisovacími prostory, vakuovou komorou atd...).

CO.FO.ME.GRA

CO.FO.ME.GRA 
  

Solární boxy (odolnost proti UV záření, vlhkosti vzduchu, dešti a teplotě), vlhkostní komory, SO2 komory - Kesternich test.

Fire Testing Technology

Fire Testing Technology 
  

Více než 35 zkušebních zařízení odpovídajících nejnovějším mezinárodním standardům z oblasti protipožární ochrany, kalorimetry (bomb, cone), mikro - kalorimetry, spalovací komory (bod vzplanutí, rychlost šíření plamene...), stanovení kyslíkového čísla (také při zvýšené teplotě), stanovení toxicity (analýza plynů), vlastní vyhodnocovací software.

Další výrobci

Další výrobci 
  

Vrubovací, vysekávací a obráběcí zařízení pro výrobu zkušebních vzorků z kovů a plastů (zkouška tahem, Charpy, Izod ...).

  • autor:
  • ANAMET s. r. o.
  • Anamet s.r.o.

    Anamet s.r.o.

    Measuring systems, laboratory devices, measurement, research workplaces, production automation, prototyping, simulations, analyzes.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary