Addiplast: Eco-development for better recycling

Addiplast: Eco-development for better recycling

Addiplast Group develops its own innovation strategy in the field of packaging materials and supports sustainable development and recycling. The Addicolor manufacturing plant has already designed 5 products that are part of the sustainable assortment and are detectable using near infrared radiation (NIR - Near Infra Red) technology.

Ve Francii poté, co se třídění rozšířilo na všechny plastové obaly, došlo ke značné modernizaci třídíren, zejména zavedením automatizace a vybavením třídicích linek optickými separátory pracujícími s technologií blízké infračervené spektroskopie (NIR).

COTREP – francouzský Technický výbor pro recyklaci plastových obalů – spolupracuje se skupinou Addiplast při analýze a schvalování nově vyvíjených produktů. Patří mezi ně nové masterbatche a černé kompaundy, které lze v recyklačních zařízeních detekovat pomocí infračerveného záření. Díky těmto recepturám se pomocí běžných NIR zařízení v recyklačních odpadových proudech snáz vytřídí produkty z černého plastu.

Addiplast: plastové kompaundy, masterbatche pro extruzi, vstřikování 
  

Výrobková řada MB ADDILENE® a MB ADDITER® od Addiplastu nabízí masterbatche detekovatelné technologií NIR, které jsou vhodné pro styk s potravinami podle evropského nařízení 10/2011. Ty byly vyvinuty speciálně pro potřeby trhu s tuhými a pružnými obaly, 3 materiály s PP vhodné pro vstřikování  a tepelné tvarování a 2 materiály PET, které lze zpracovávat vstřikováním a vytlačováním. Všechny mají certifikaci COTREP. Použití těchto barevných řešení s obsahem barviva 2 % nebo méně umožňuje rozpoznat tuhé a pružné obaly a správně je v toku recyklovaného materiálu nasměrovat.

Díky výzkumnému centru Addiscience® a středisku Addicolor zaměřenému na vývoj barevných masterbatchí skupina Addiplast pokračuje v neustálém navrhování nových řešení a vyvíjení nových materiálů, s výraznějšími a hlubšími odstíny.  Tato kritéria neprůhlednosti a intenzity barvy jsou konečnými dodavateli a výrobci velmi žádaná, zejména pro potřeby kosmetického průmyslu, který na ekologičnost a recyklovatelnost klade velký důraz.

Lenka Lesová, l.lesova@addiplast-group.com , +420 774 676 462
Beatrice Genetiot, b.genetiot@addiplast-group.com, +33 (0) 4 71 75 63 88, +33 (0) 6 38 11 51 38

  • autor:
  • ADDIPLAST GROUP
  • ADDIPLAST GROUP

    ADDIPLAST GROUP

    Self-extinguishing treatment and coloring of plastic compounds and masterbatches - polyamides, polyolefins, styrenes, polyesters for injection and extrusion.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary