• Home
  • Features
  • VW prepares SK STU Faculty of Mechanical Engineering with a focus of study "production car"

VW prepares SK STU Faculty of Mechanical Engineering with a focus of study "production car"

  • 25.11.2009
VW prepares SK STU Faculty of Mechanical Engineering with a focus of study

Faculty of Mechanical Engineering, Slovak Technical University in Bratislava, Volkswagen Slovakia, as (VW SK), signed a cooperation agreement. This includes the creation of academic purpose "production car" and cooperation in scientific research area. VW SK invested into this project over the next three years, more than 300,000 euros.

„Podpisom tejto dohody sa dostávame ešte ďalej. Ako výrobca automobilov chceme nielen prispieť ku skvalitneniu vzdelávania v tomto smere a poskytnúť naše vedomosti a skúsenosti z výroby špičkových vozidiel, ale aj zakomponovať študentov a vedeckých pracovníkov do
výskumu a vývoja výrobných metód,“ uviedol predseda predstavenstva VW SK Andreas Tostmann. „Automobilová produkcia“ bude prvé študijné zameranie svojho druhu na Slovensku.
„Zameranie „Automobilová produkcia“ chceme spoločne výhľadovo pripraviť aj vo variante samostatného akreditovaného študijného programu – Euroinžinier v automobilovom priemysle, “ povedal prof. Ľubomír Šooš, dekan SjF STU. Zatiaľ budú môcť študenti toto zameranie absolvovať na úrovni bakalára.
Na študijný program Výrobné systémy a manažérstvo kvality so zameraním Automobilová produkcia sa po prvýkrát budú môcť záujemcovia prihlásiť v školskom roku 2010 -2011. Zahŕňať bude aj internacionálny program – odborné stáže v závodoch koncernu VW a stáže a prednášky na zahraničných vysokých školách ako sú Technická univerzita Braunschweig, AutoUni, Odborná vysoká škola Ingolstadt a ďalšie.
VW SK a SjF STU budú spolupracovať tiež na príprave a riešení medzinárodných vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov. „Zabezpečené budú aj podmienky pre stáže mladých výskumníkov vo VW, “ uviedol Bohdan Wojnar, člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti.
SjF STU a VW SK budú tiež intenzívne pokračovať v spolupráci na projekte IngA – Inžinier v automobilovom priemysle, ktorý je zameraný na vyhľadávanie talentovaných študentov druhého stupňa. Doteraz sa do ich do tohto programu zapojilo už viac ako 3 000.
VW SK bude zároveň naďalej generálnym partnerom projektu SjF STU - Strojárska olympiáda. Na súčasný ročník zároveň VW SK prispeje sumou 5 000 eur. „Strojárska olympiáda patrí medzi najúspešnejšie projekty v oblasti stredoškolského vzdelávania na Slovensku. Zapojilo sa do nej už viac ako 6 000 študentov,“ pripomenul Ľubomír Šooš. VW SK a SjF tak budú spolupracovať nielen na vzdelávaní vysokoškolákov, ale aj žiakov stredných škôl.

  • autor:
  • archív Volkswagen Slovakia, a.s.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary