• Home
 • News
 • The HOPV Slovnaft system has been protecting the underground waters of Žitné ostrov for 50 years

The HOPV Slovnaft system has been protecting the underground waters of Žitné ostrov for 50 years

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je o krok bližšie k diverzifikácii zdrojov pre svoju výrobu a k väčšej flexibilite pri spracovaní ropy. Vďaka investičným projektom realizovaným v uplynulých mesiacoch bude môcť Slovnaft vyrábať motorové palivá a ďalšie produkty z väčšieho objemu alternatívnych druhov ropy.

 • Slovnaft pokračuje v úprave technológií vo svojej rafinérii na spracovanie alternatívnych druhov ropy
 • investičné projekty sa realizujú počas tohtoročných generálnych revízií v rafinérii
 • zvyšovanie flexibility v oblasti spracovania ropy je súčasťou dlhodobej stratégie Skupiny MOL Shape Tomorrow
 • celkové náklady spoločnosti na úpravu technológií, vyvolané sankciami voči Rusku, sú na úrovni 200 miliónov eur
Slovnaft a.s. 
  

Slovnaft spracúva rôzne druhy ropy už od roku 2016. Minulý rok bol približne každý štvrtý liter motorového paliva v rafinérii vyrobený z inej ako ruskej ropy. Išlo o surovinu, ktorú spoločnosť nakúpila na trhu a dopravila do Európy po mori. Technológie rafinérie boli historicky nastavené na ropnú zmes REBCO. „V prípade ropných zmesí z iných lokalít musíme počítať s ich špecifickým zložením a vlastnosťami. Môžu obsahovať väčšie množstvo síry, sú hustejšie alebo pôsobia korozívne. Aby sme zabránili neželanej degradácii materiálov a poškodeniu výrobných jednotiek, nastavili sme si plán nevyhnutných, ako aj preventívnych úprav technológií,“ vysvetľuje Branislav Vinter, riaditeľ Výroby v Slovnafte. 

Slovnaft na to využil obdobie plánovaných generálnych revízií, ktoré sa v rafinérii realizujú po piatich rokoch. Počas jarnej fázy bola rafinéria čiastočne odstavená, čo vytvorilo vhodné podmienky pre technologické úpravy na výrobných jednotkách. „V tomto období sme pristúpili k výmene plášťa pece na atmosférickej destilácii, vymenili sme niektoré potrubia na výrobných jednotkách, aby boli z odolnejších materiálov, a tiež konvekciu pece pri výrobe vodíka. Nainštalovali sme aj sofistikovaný online systém, pomocou ktorého dokážeme v reálnom čase monitorovať stav materiálov a odhaliť prípadnú koróziu alebo iné znehodnocovanie,“ spresňuje Branislav Vinter.

S dobudovaním kapacít na zmiešavanie rôp a nevyhnutnou výmenou metalurgie začal Slovnaft už v minulom roku. Celková investícia potrebná na zmenu technológií sa pohybuje na úrovni 200 miliónov eur a predstavuje sériu parciálnych projektov, ktoré na seba nadväzujú. Tieto sú rozvrhnuté do niekoľkých fáz až do roku 2027, a to tak, aby sa úpravy na technológiách realizovali vždy v obdobiach, kedy v rafinérii prebiehajú iné údržbové aktivity. Tohtoročné generálne revízie spolu s investíciami do úpravy technológií stáli rafinériu približne 130 miliónov eur.

Neruské ropné zmesi nakupuje Slovnaft na voľnom trhu. Za uplynulý rok a pol spoločnosť kúpila, prepravila a následne spracovala rôzne druhy rôp a ich zmesí pôvodom z USA, Saudskej Arábie, Ománu, Azerbajdžanu, Kazachstanu, Iraku, niektorých regiónov severnej Afriky alebo Guyany. Ropné zmesi, ktorých vlastnosti vyhovujú potrebám Slovnaftu, privážajú tankery do chorvátskeho prístavu Omišajľ, odkiaľ sa prepravujú ropovodom Adria. Ten sa v Maďarsku napája na južnú vetvu ropovodu Družba, ktorým sa surovina dostane až do Slovnaftu.

„Nákup ropy na trhu znamenal pre nás novú situáciu. Museli sme sa rýchlo zorientovať  možnostiach, vybudovať si vzťahy s dodávateľmi a dohodnúť výhodné podmienky. Dostupnosť suroviny na trhu ovplyvňuje tiež globálna geopolitická situácia,“ vysvetľuje Branislav Vinter. Zabezpečenie takéhoto nákupu aj preprava sú pre Slovnaft technicky náročnejšie a aj drahšie. Pre svoju technologickú kapacitu pritom rafinéria Slovnaft potrebuje zhruba 5,5 až 6 miliónov ton ropy. Slovnaft je jedinou slovenskou rafinériou a zabezpečuje dostatok motorových palív pre celé Slovensko. Navyše viac ako polovicu svojej výroby exportuje do zahraničia. Okolité krajiny, ako sú napríklad Česká republika, Rakúsko či Poľsko totiž nie sú vo výrobe palív sebestačné, čo sa týka predovšetkým motorovej nafty. Okrem motorových palív vyrába Slovnaft aj primárne plasty, vykurovacie oleje, rôzne chemikálie, letecké palivá a ďalšie produkty.

 • autor:
 • SLOVNAFT, a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.

  SLOVNAFT, a.s.

  Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary