NULL The first half of 2010 authorized organization NATUR-PACK, and encourage the separate collection of more than half the population of Slovakia.
  • Home
  • News
  • The first half of 2010 authorized organization NATUR-PACK, and encourage the separate collection of more than half the population of Slovakia.

The first half of 2010 authorized organization NATUR-PACK, and encourage the separate collection of more than half the population of Slovakia.

  • 24.08.2010

Issuing organization NATUR-PACK, and significantly supports the building of its activities in collecting, sorting and subsequent recycling of waste in Slovakia.

V prvom polroku 2010, ktoré sa nieslo v znamení množstva legislatívnych zmien, môže s hrdosťou konštatovať významné prekročenie svojich plánov v podpore triedeného zberu odpadov a vzdelávaní v tejto problematike. 

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. svojou činnosťou v 1. polroku 2010 finančne dotovala triedený zber vo viac ako 1500 obciach, čo predstavuje podporu takmer 3 mil. obyvateľov Slovenska. V týchto obciach podporil NATUR-PACK, a.s. zber a vytriedenie celého množstva separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu nezávisle na veľkosti obce.

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary