• Home
  • News
  • Survey of injection molding sales in 2013 in the Czech Republic and Slovakia

Survey of injection molding sales in 2013 in the Czech Republic and Slovakia

  • 12.04.2014

During the year PlasticPortal.eu® conducted a survey of injection molding sales in the Czech and Slovak Republic in 2013. These surveys were contacted 22 companies with a request to provide sales figures. Representation of the two brands did not provide their data.

Z výsledkov tohto prieskumu vyplýva, že na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2013 predaných celkom 430 vstrekolisov. Medziročný predaj poklesol o viac ako 7%, čo predstavuje 33 kusov.

Podrobnejšie výsledky prieskumu o predajoch v členení podľa uzatváracej sily, ako i v členení na nové a použité vstrekolisy, tiež v členení podľa pôvodu výroby vstrekolisov, boli poskytnuté len spoločnostiam, ktoré sa prieskumu zúčastnili.

Tento prieskum bol realizovaný už po tretíkrát s cieľom monitorovať stav a vývoj modernizácie technologického parku spracovateľov plastov. PlasticPortal.eu® plánuje uskutočňovať tieto prieskumy každoročne.

Ďakujeme všetkým zúčastneným spoločnostiam za spoluprácu.

  • autor:
  • red.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary