• Home
  • Features
  • Stop nest: prevention and protection from G.B.S., Ltd.

Stop nest: prevention and protection from G.B.S., Ltd.

Stop nest: prevention and protection from G.B.S., Ltd.

The STOP NEST product has a protective function, the function of protecting the window, facade, vicarage and last but not least, the protection of migratory birds. The great advantage is that the customer avoids not only damage to property but he does not have to throw built bird's nest.

Človek, ktorý si chce chrániť svoj majetok pred zahniezďovaním sťahovavého vtáctva, no zároveň chce chrániť vtáctvo samotné, nalepením produktu STOP HNIEZDO na okenný rám zabráni tvorbe lastovičích hniezd.

Prevencia

Ideálna prevencia a ochrana stavebných objektov proti výstavbe vtáčích hniezd a tým aj ich ochrany proti znečisťovaniu blatom a vtáčím trusom.

Doterajší stav riešenia ochrany 

Výstavba hniezd na obydliach lastovičkami a belorítkami na rozličných častiach fasád budov, ako napríklad na okenných rámoch, v štítoch striech, pod spodným podbitím striech a pod., spôsobuje znečistenie a poškodenie fasády a jej súčastí. Doposiaľ používané zábrany sú dostupné v podobe drôtových variant ako aj vizuálne odpudivých a zároveň časom neúčinných variant ako sú postreky chemikáliami, postrihané sáčky alebo alobaly, či CD v blízkosti vtáčích hniezd. Iné spôsoby zabránenia znečisťovania budov a majetku, ako so znižovaním počtu vtákov sa stretávajú s odporom ornitológov a ochranárov.

Popis technického riešenia a výhody produktu STOP HNIEZDO 

Mechanická ochrana okien, rámov, štítov a fasády pred budovaním hniezd je výrobok z plastovej odolnej fólie. Mechanická ochrana je upevnená na pevný podklad rámu okna a obdobným spôsobom je ju možné upevniť v štíte strechy alebo na spodnom podbití strechy, betónových prekladoch fasády. 

Stop hniezdo
 

Montáž výrobku po dôkladnom očistení do horných rohov na okenný rám zhruba 30mm od bočného ako aj horného ostenia okna /špalety okna, fasády/, podbitia striech, štítov domov a pod. Montáž výrobku je obojstrannou lepiacou páskou, montážnym lepidlom, resp. skrutkami, klincami, sponami, v prípade dreveného alebo iného nelepivého podkladu. 

Výhody nášho riešenia spočívajú v tom, že mechanická ochrana SH len minimálne, resp. vôbec nenarúša estetický vzhľad objektov a nespôsobuje vtákom, ktorí prilietajú do jej blízkosti zranenia, nakoľko odstup upevnenia SH od fasády, odradí humánne vtáctvo od budovania hniezd, kedže nemajú pevný podklad. Transparentné prevedenie výrobku je takmer neviditeľné, čím opticky nenarušuje vzhľad budovy.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.stophniezdo.eu

  • autor:
  • TITAN - Tatraplast s.r.o.


You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events