Stäubli robots - a high competitive advantage

Stäubli robots - a high competitive advantage

Stäubli company was founded in 1892 in Horgenu in Switzerland. Few know, however, that between the world wars, the second ranked plant Stäubli built in the Czech Republic in the Zandov Česká Lípa. R nFrom 1982, Stäubli fully devoted to robotics.

     Znalcům jistě není třeba připomínat první průmyslové roboty světa od americké společnosti Unimation. Akvizicí této společnosti, již jako součásti gigantu Westinghouse, se v roce 1989 Stäubli stává nejpřednějším hráčem na poli inovace v mechatronice. Další důležitou akvizicí byla robotická divize Bosch Rexroth, a to v roce 2004. Spolu s vlastní konektorovou divizí se tak spojuje know-how do světově ojedinělé kombinace výhodné pro nejen plastikářský průmysl. Stäubli je v současné době jedinou společností na světě schopnou vybudovat plně automatizovanou lisovnu plastů, kde vše bude fungovat lidově řečeno „na čudlík".

i1 
 Obr. 1a+b: Obsluha vstřikovacího lisu robotem s multifunkčním nástrojem - robot zakládá piny (např. kontakty) do formy a vybírá hotové výlisky. 

  
 Obr. 1a+b: Obsluha vstřikovacího lisu robotem s multifunkčním nástrojem - robot zakládá piny (např. kontakty) do formy a vybírá hotové výlisky. 
 
Zakládání nástrojů a forem
Se systémovým řešením od Stäubli pro zakládání nástrojů lze zkrátit neproduktivní čas při výměně formy a tím i prostoje stroje na minimum. Ušetřený čas znamená vyšší výrobní kapacitu a přináší konkurenční výhodu. Pomocí kombinace stávajících strojů a zařízení s výměnnými stoly a přepravními vozíky Stäubli se zlepší pružnost výroby a uživatel získává klíč ke realizaci systému „Single Minute Exchange of Die" (SMED). V praxi existují případy, kdy se výměna formy zkrátila řádově z hodiny a více na jednu minutu.

i3 
 Obr. 2. Obsluha běžícího pásu s rychlostí až 0,5 m.s-1 
 

Upínání nástrojů
Upínací systémy Stäubli lze bez problémů nainstalovat na všechny stroje a zařízení. Upnutí nástroje je dílem několika sekund při absolutní procesní a uživatelské bezpečnosti. Na výběr jsou technologie mechanické, hydraulické nebo magnetické. Ve spojení se systémy pro přepravu nástrojů je tak možné získat optimální a ověřený koncept výměny nástrojů.

Napojení okruhů na nástroji
Pro napojení všech médií a energií jsou k dispozici vhodné rychlospojky, přičemž se lze rozhodnout buď pro monospojky, nebo plně automatizované multispojky. Výkonnost rychlospojek Stäubli a dlouholeté zkušenosti v plastikářském průmyslu umožňují výběr nejvhodnějšího řešení pro splnění všech požadavků na produktivitu a pružnost výroby.

Automatizované zpracování a manipulace s díly
Robotická řešení otevírají efektivní možnosti ke zvyšování produktivity při současném snižování nákladů. Měniče nástrojů a rozsáhlá řada čtyřosých robotů Scara či šestiosých robotů od Stäubli zvyšují výkonnost v jednoduchých i komplexních aplikacích. Stäubli je významným partnerem v automatizaci v plastikářském průmyslu a v oblasti následných procesů, kde se využívají roboty.

Není nad vlastní zkušenost
Vraťme se však k dnes tolik diskutované automatizaci. Přechod od dnes standardních kartézských tříosých manipulátorů k šestiosým robotům vyžaduje také změnu v myšlení zodpovědných pracovníků jak v technologii, tak v ekonomice, plánování a vedení společnosti. Společnost Stäubli proto nabízí možnost bezplatné zápůjčky robotnického balíčku obsahujícího vše potřebné pro obsluhu lisu. Díky tomu si může každý provozovatel vstřikovny vyzkoušet v praxi a ve vlastních podmínkách flexibilitu moderních robotů v kombinaci s jednoduchostí ovládání stejnou jako u tříosých manipulátorů.


UniVal - revoluce v mechatronice
Společnost Stäubli v minulých „hubených" letech využila naplno svůj vývojový potenciál a všechny prostředky investovala do inovací. Výsledkem je systém UniVal, který umožňuje osadit 4- a 6osé roboty jako běžnou součást jakékoliv PLC logiky. Vstřikovací lis tak může být již v základním vybavení vybaven robotem, s řízením všech operací v jednom jediném panelu a uživatelském prostředí. Tuto novinku lze samozřejmě využít například i pro obráběcí centra, jednoúčelové automaty a mnohé další aplikace. Odpadá tak náročné školení obsluhy pro každý další systém použitý ve výrobě a vše je elegantně „pod jednou střechou".
Společnost Stäubli disponuje nejen standardizovaným řešením pro plastikařinu, ale i roboty pro velmi náročné a speciální aplikace například v oborech farmacie, lékařství, fotovoltaiky, obrábění atd. Robotizace je současným trendem a troufám si tvrdit, že tomu tak bude i nadále.

j.woff@staubli.com

  • autor:
  • Jan Woff
  • Stäubli Systems, s.r.o.

    Stäubli Systems, s.r.o.

    Increasing productivity by reducing mold change time, fast mold change, clamping systems, multi-couplings, industrial robots for the plastics industry.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary