Solutions imbalance in the influx of bitter

Solutions imbalance in the influx of bitter

Balance of the bitter influx vstřikovacího proposal is part of the system. Company Thermoplay ensures that Her bitter influx systems are always balanced, and that applies to mnohodutinových It also vstřikovacích systems.

Pro každý typ rozvodných kanálů se navrhuje správný tvar topení, aby vyhřívání bylo homogenní na celém povrchu rozvodného kanálu a kolem plochy trysky. Kromě toho provozní principu topných prvků trysek, zaručuje rovnoměrnou distribuci tepla podél trysky, což zajišťuje identickou a konstantní teplotu na celém vstřikovacím systému. Aby se zajistila rovnováha vstřikovacího systému během provozu, vyžaduje se dobrá úprava formy tak, aby všechny dutiny měly stejnou teplotu.

 


Nehledě na výše uvedené úvahy, problémy s nevyvážeností můžou nastat i v jiných specifických případech, volba řešení pak závisí na typu problému, který určuje nerovnováhu.
Opakující se problémy s nevyvážeností jsou způsobeny vlivem různých hmotností plněných dílů ve stejné formě nebo lisováním dílů s velkými rozměry, popřípadě různými tloušťkami, které vyžadují více vstřikovacích bodů do stejné dutiny. V těchto případech se studuje problém a před stanovením konečného designu se provádí se kontrola rovnováhy systému pomocí specifického softwaru simulací plnění, který vypočte správný kanál a velikosti trysek.

  

Typ materiálu:


Texin 985 [TPU]
Teplota formy: 40 [°C]
Teplota vstřikování: 210 [°C]
Zákazník:  Alba for Craftech, Anheim, CA
Systém horkého vtoku: č. 4  F16086-A-1 tryska +  č. 2 F16076-A-1 tryska
Dutina + rozměr trysky: 27 [cm3]          
Hustota materiálu: 1.3 [g/cm3]
Celkový rozměr lisovaných dílů: 9.5 [cm3]


Sekvenční činnost ventilů se využívá v případě dílů, které mají významné rozdíly v hmotnosti, a je požadováno lisování ve stejné formě, přičemž různé velikosti kanálů jsou nedostačující pro vyvážení systému.


Velikosti kanálů pro rovnovážné plnění plastu při tlakovém vstřikování plastů

 
Vstřikování 5 dílů se 3 různými hmotnostmi

Vstřikování 5 dílů se 3 různými hmotnostmi ve stejné formě za použití sekvenční činnosti ventilů.

Průměrná tloušťka každého kusu: 2.5 mm
Objem kusu 1: 770 cm3
Objem kusu 2: 370 cm3
Objem kusu 3: 230 cm
Parametry lisování:
Polymer: PPC 5660
TOTAL PETROCHEMICAL
Teplota formy: 40°C
Teplota tavení: 230°C
Doba plnění: 2,7 s
Uzavírací trysky Thermoplay: č.16 F32146-A-3.


Jiná možná příčina nerovnováhy by mohla být zapříčiněna polohou vstřikovacích bodů, které nejsou rovnoměrně rozmístěny v rozvodném potrubí. Například proto, že dráhy toku v kanálech musí mít stejnou délku pro všechny vstřikovací body, a to by nemohlo být zajištěno jednou úrovní, v tomto případě navrhujeme další rozvodné kanály, které zajistí identické délky drah.

   


V ostatních případech provádíme změnu v jednoduchém rozvodném kanálu pomocí speciálních vložek, které umožňují změnit velikost kanálů a jejich úroveň.

  

V minulosti jsme se pokoušeli použít některou jinou metodu jako například pájené desky. Po zkušenostech s těmito deskami preferujeme využití našich zkušeností a naší technologie, aby se zabránilo potížím a vyřešily se problémy s nevyvážeností. Nikdy nepoužíváme "melt flipper" a nepoužíváme žádné další délky průtoku a nálitky, protože preferujeme různé průměry kanálů.

  • autor:
  • JAN SVOBODA, s.r.o
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary