• Home
  • Features
  • REGNER® has to no longer rely on external suppliers for prototyping

REGNER® has to no longer rely on external suppliers for prototyping

REGNER® has to no longer rely on external suppliers for prototyping

The manufacturer of OEM parts and solutions for motion control (from control cabinets to linear actuators), the Catalan company REGNER®, whose products we would find in most electric wheelchairs from Europe to Australia, managed to save half the development time thanks to SLS technology from Sinterit. mechatronic systems.

Každý aktuátor je navrhovaný od nuly, aby presne spĺňal požiadavky každého zákazníka. Hoci môžu vyzerať podobne, dizajn vonkajšieho obalu je dôkladne vyvinutý a testovaný tak, aby presne spĺňal špecifické požiadavky a dosahoval čo najlepšiu výkonnosť.

Jedná sa o veľmi precíznu prácu, ak vezmeme do úvahy, z koľkých pohyblivých častí sa takýto aktuátor skladá. Trenie alebo opotrebovanie môže viesť k zlyhaniu. Súčiastky lineárneho aktuátora musia byť odolné a ich povrch musí mať optimálne vlastnosti.

Lluís Llenas je členom oddelenia pre mechanický vývoj spoločnosti REGNER® a je rovnako zodpovedný za produkciu prototypov. Je skúseným odborníkom v tejto oblasti a je absolventom štúdia 3D prototypingu. Spoločnosť najskôr využívala zariadenia s technológiou FFF a po niekoľkých rokoch prešla na technológiu SLA. S týmito zariadeniami vyrobili tisícky prototypov, avšak trvanlivosť a povrchová úprava takto vytlačených dielov im neumožňovala použiť ich na spoľahlivé testovanie a nebola dostatočná na ich použitie ako predvýrobných dielcov.

„SLS tlačiareň zmenila služby, ktoré môžeme ponúknuť našim zákazníkom. V minulosti pre nás krátkodobá výroba nebola možnosť. Teraz môžeme byť flexibilnejší než kedykoľvek predtým. Súčiastky vyrobené FFF alebo SLA technológiami sú dobrou voľbou na získanie “fyzického dojmu” z vášho dizajnu alebo na zostrojenie hrubých prototypov. Ak však ide o výrobu spoľahlivých prototypov, ktoré môžeme použiť na záťažové testy alebo o zaslanie funkčných vzoriek našim zákazníkom na odsúhlasenie, SLS je jediná akceptovateľná voľba.” hovorí Lluís.

  • autor:
  • ADATEX, s.r.o.
  • ADATEX, s.r.o.

    ADATEX, s.r.o.

    3D printing, 3D printers, 3D scanners, 3D scanning and inspection, 3D digitization, 3D measurement, 3D model, 3D modeling, prototyping, simulation.You might also be interested 

Upcoming Events