Plastko 2014

  • 08.04.2014 - 09.04.2014 | Zlín | Česko
The aim of the conference is to present the results of research and development, innovation projects and outcomes evaluation of trends in polymer chemistry, plastics industry and other related aspects such as innovation or their finances.

Univerzita Tomáše Bati v Zlíně si Vás dovoluje pozvat na další ročník odborné konference Plastko 2014.

Datum: 8. – 9. duben 2014
Místo: Kongresové centrum Zlín


Odborný garant:
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
rektor UTB ve Zlíně

Náplň konference:

  •    plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru,
  •    odborné přednášky – výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry,
  •    prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách,
  •    distribuce informačních a propagačních materiálů.


Zájemci o účast na konferenci Plastko 2014 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tematických okruzích:

  •    příprava a charakterizace nových polymerů, polymerních směsí, kompozitů a nanokompozitů,
  •    kontinuální a cyklické procesy ve výrobě polymerů,
  •    polymery-zkoušení, modelování a design,
  •    biokompozity a biopolymery
  •    research and future trends in polymers (Ph.D.students and post-doc speakers).

Účastnické poplatky na konferenci jsou hrazeny z projektu Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně:

Konference je pořádána v rámci projektu „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“,
reg. č. CZ.1.05/3.1.00/10.0205.
Tato konference je spolufinancována EU z OP VaVpI.

 Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány jako sborník na CD a v den konání akce předány registrovaným účastníkům.

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.
Vstup pro registrované účastníky je zdarma.

Pro přihlášku účastníka nebo přihlášku příspěvku klikněte zde »

Bližší informace o konferenci Plastko 2014 na www.plastko.utb.cz

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary