Optimize your production with VMM s.r.o.

Optimize your production with VMM s.r.o.

VMM s.r.o. is the exclusive distributor of STRACK Norma products, one of the leading suppliers of standardized parts in Europe. The company is taking another step towards Industry 4.0. It expands its digital product range with a monitoring system that increases productivity and product quality.

Konverzia analógových údajov a procesov do digitálnych formátov je na programe mnohých spoločností. V kontexte sieťovej výroby to zahŕňa aj dostupnosť údajov z prebiehajúcej výroby v reálnom čase. Cieľom je transparentne zaznamenať digitálne údaje o nástrojoch a vyvodiť z toho logické závery na optimalizáciu procesov, napríklad s ohľadom na preventívnu údržbu. Spoločnosť STRACK Norma teraz ponúka hardvérové a softvérové riešenia na tento účel svojou novou produktovou radou TiM by STRACK, ktorá po prvýkrát digitálne zaznamenáva základné premenné a dokumentuje ich v cloude, ale aj vo vlastnej firemnej sieti. Existujú aj ďalšie výhody, napríklad široká škála možných použití nástrojov v oblasti dierovania a tvárnenia, integrácia mnohých nástrojov a dobrý pomer ceny a výkonu.

TiM by STRACK - VMM s.r.o. 
  

„Mnoho zákazníkov si uvedomuje výhody najnovšej technológie digitálneho merania a tlak na digitalizáciu je veľký,“ hovorí Andreas Walter, zodpovedný produktový manažér spoločnosti STRACK Norma, „existujú však obavy týkajúce sa bezpečnosti údajov, dlhodobej praktickosti a prevádzkových nákladov. Preto spoločnosť STRACK Norma spolu s partnerskými spoločnosťami investovala veľa vývojových prác, aby mohla ponúknuť presvedčivý koncept riešenia týchto dôležitých úloh a otázok. Nazov TiM by STRACK znamená Monitorovanie informácií o nástroji."

Výhody TiM od firmy STRACK

 • Dokumentácia všetkých údajov o nástroji priamo na nástroji/stroji/sieti.
 • Záznam cyklov, prevádzkových hodín alebo údajov zo senzorov
 • Integrovaný plánovač údržby pre optimalizáciu údržby
 • Zníženie nákladov na údržbu a opravy vrátane nastavenia limitov predbežného varovania - Dokumentácia o údržbe
 • Softvér pre vizualizáciu priamo na TiMlogu
 • Pohľady pre rôznych užívateľov, ktoré možno prispôsobiť a vybaviť oprávneniami
 • Užívateľ si zachováva suverenitu dát - NE cloudové riešenie
 • Voľné rozhranie API (Application Programming Interface) - rozhranie pre pripojenie nadradených systémov
 • TiMlog V1 je nezávislý na mieste (predpokladom je integrácia do príslušnej podnikovej siete)
 • TiMlog V2 je vhodný pre monitorovanie a dokumentáciu niekoľkých nástrojov na jednom alebo viacerých strojoch.
 • Synchronizácia TiMlog V2 prináša vysoké zabezpečenie dát
 • TiMtags sú nezávislé na stroji a môžu byť spojené s každým TiMlog V2
 • autor:
 • VMM s.r.o.
 • VMM s.r.o.

  VMM s.r.o.

  STRACK Normalien standard parts, parts for molds and cutting process tools, Mastip hot runner systems, components for molds, single-purpose equipment.You might also be interested 

Article archive