New website BB AQEX s.r.o.

  • 30.07.2014

BB AQEX Company Ltd. has launched a new, more transparent web site.

Prevedenie stránok je v modernom grafickom dizajne s jasnými a stručnými textami. Pre rýchlejšiu orientáciu je portfólio produktov rozdelené do 3 hlavných sekcií -  Domácnosť, Priemysel a Obchod. Na stránke nájdete aj bohatú fotogalériu výrobkov.

BB AQEX s.r.o.

BB AQEX s.r.o. združuje odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Počas svojej existencie sme navrhli a zrealizovali vysokoúčinné technologické postupy čistenia odpadových vôd, separácie a zneškodňovania kalov.

Kontakt:
BB AQEX s.r.o.
Stavebná 22
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 484 716 911
bbaqex@bbaqex.sk
www.bbaqex.sk

  • autor:
  • BB AQEX s.r.o.
  • BB AQEX s.r.o.

    BB AQEX s.r.o.

    Wastewater treatment plants, swimming pools, oil traps, grease traps, plastic atyps, galvanic baths GVP, plastic elbows, plastic fittings, septic tanks, plastic sumps.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary