New website BB AQEX s.r.o.

  • 30.07.2014

BB AQEX Company Ltd. has launched a new, more transparent web site.

Prevedenie stránok je v modernom grafickom dizajne s jasnými a stručnými textami. Pre rýchlejšiu orientáciu je portfólio produktov rozdelené do 3 hlavných sekcií -  Domácnosť, Priemysel a Obchod. Na stránke nájdete aj bohatú fotogalériu výrobkov.

BB AQEX s.r.o.

BB AQEX s.r.o. združuje odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Počas svojej existencie sme navrhli a zrealizovali vysokoúčinné technologické postupy čistenia odpadových vôd, separácie a zneškodňovania kalov.

Kontakt:
BB AQEX s.r.o.
Stavebná 22
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 484 716 911
bbaqex@bbaqex.sk
www.bbaqex.sk

  • autor:
  • BB AQEX s.r.o.
  • BB AQEX s.r.o.

    BB AQEX s.r.o.

    Wastewater treatment plants, swimming pools, oil traps, grease traps, plastic atyps, galvanic baths GVP, plastic elbows, plastic fittings, septic tanks, plastic sumps.

 

Latest Classifieds