• Home
  • Features
  • New software update for the analysis of injection molding Cadmould ® 3D-F: even faster, even easier to work with design

New software update for the analysis of injection molding Cadmould ® 3D-F: even faster, even easier to work with design

New software update for the analysis of injection molding Cadmould ® 3D-F: even faster, even easier to work with design

Cadmould ® 3D-F is a simulation software for analysis of plastic injection molding, whose calculations are based on special, to describe the behavior of macromolecular substances developed and subsequently patented 3D model.

Cadmould® 3D-F je hlavním produktem německé firmy Simcon GmbH. Na vzniku softwaru se podílely a při jeho vývoji nadále spolupracují Technická univerzita v Aachen (Cáchách) a IKV (Institut für Kunststoffverarbeitung) rovněž v Aachen. Vývoj některých softwarových modulů byl realizován za odborné účasti dalších významných evropských institucí (např. Universidad de Zaragoza, Španělsko, Montanuniversität Leoben, Rakousko) a to často v rámci projektů EU.

Cadmould® 3D-F představuje úspěšný evropský softwarový program, který jako jediný využívá specializovaného výpočtového modelu* a k jehož hlavním cílům patří:
1.    Snadná a rychlá příprava výpočtové sestavy (vtokový + temperační systém, výpočtové konstrukce dílů).
2.    Rychlý výpočet, případně automatické zpracování sestavy výpočtů pro optimalizaci konstrukce a technologie.
3.    Přesné simulační výsledky

 

Cadmould® 3D-F  
  

Nový update, který testujeme a který již v nejbližší době bude k dispozici, vykazuje ještě vyšší výpočtovou rychlost, než jaká byla docílena u předcházejících verzí. Tato skutečnost je mimořádně důležitá z následujících důvodů:
1.    V konstrukčních kancelářích a výrobních firmách je vždy (bohužel) nedostatek času.
2.    Skutečnou optimalizací není zpracovat jeden výpočet, nýbrž získat několik modifikovaných výpočtů s následným porovnáním simulačních výsledků. I v tomto případě je výpočtová rychlost rozhodující.
3.    Možnost uplatnění výpočtového jádra Cadmould® 3D-F ve virtuální části systému VARIMOS, který je určený pro optimalizaci technologie, řízení vstřikovacích strojů a 100% kontrolu výroby plastových výrobků. (VARIMOS = Virtual And Real Injection Moulding Optimisation System.)
4.    Demonstrace případných úprav modelů nebo vtoků a výpočet výsledků během obchodního jednání.

U nového update byla znovu vylepšena funkce automatické přípravy výpočtového modelu. Je pochopitelně dobré, když konstrukci určenou pro analýzu uživatel softwaru před výpočtem zkontroluje a případně opraví, např. s využitím programu Cadmould SimExpert, není to však bezpodmínečně nutné. Opravné schopnosti vlastního softwaru Cadmould® 3D-F jsou vysoké a navíc: když se spěchá, software zpracuje výsledky i u konstrukce s chybami!

Pro doplnění ještě uvádíme: Nová verze softwaru Cadmould® 3D-F bude obsahovat mimo jiné modul pro analýzu kompletní formy, tedy analýzu zahrnující výpočty v ocelových deskách, tvarových vložkách atd. Je vhodné poznamenat, že uživatelé nebudou potřebovat pro práci s tímto modulem hluboké vysokoškolské znalosti a výpočty nezaberou časový prostor mnoha hodin nebo i několika dnů.  
     
* Pozn.: V textu zmiňujeme, že se jedná o patentovaný výpočtový postup, i když si uvědomujeme, že uživatele a zákazníky by nemuselo zajímat, jakým způsobem software pracuje, jaké objemové prvky používá pro tvorbu vtoků a modelů. Zájem zákazníků je bezpochyby soustředěn především na rychlost a kvalitu práce softwaru.

www.cadmould.cz

  • autor:
  • Ing. Jiří Gabriel
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Plastic injection, plastic injection analysis, software Cadmould for analysis and optimization of plastic injection, plastic injection simulation.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary