• Home
  • Features
  • New - pyrolytic cleaning screws from BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.

New - pyrolytic cleaning screws from BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.

New - pyrolytic cleaning screws from BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.

The company BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. offers pyrolytic cleaning of screws and tools.

Zařízení vyrábíme s dvěma různými komorami - jedna pro čištění šneků, druhá pro čištění objemných rotačních hlav a nástrojů. V provedení pro šneky je komora v horizontálním stavu uzpůsobena pro rychlé zasunutí šneku, kde poté pomocí mechanismu je komora postavena kolmo a může dojít k automatickému spuštění procesu. Předem se nastaví pyrolytická teplota od 400 °C do 550 °C dle zpracovávaného materiálu, který ulpívá na nástrojích. Délka trvání procesu je od 3 do 10 hodin.

Novinka – pyrolytické čištění šneků od firmy BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.


Při startu musí být v nádrži dostatek vody, do které se jímá vodokružní vývěvou vzniklý plyn z pyrolytického čištění, takže zařízení neznečišťuje okolí plyny. Komora pyrolýzy je opatřena elektrickými topnými pásy, na kterých jsou termoizolační deky šité firmou BOCO na míru a zabraňují vyzařování tepla do okolí. Tím je celý proces automatický a ekonomický. Rovněž je šetrný k životnímu prostředí a nástroje neztrácejí na tvrdosti.

V případě zájmu kontaktujte naše obchodní zástupce, viz kontakty.

www.boco.cz

  • autor:
  • BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary