LIFOCYCLE - Optimizing the Recycling Process

LIFOCYCLE - Optimizing the Recycling Process

LifoCycle are recyclable masterbatches for polyesters (rPET - recycled PET) and polyolefins. They are available with both a recycled carrier and a natural polymer. These masterbatches are characterized by the ability to handle large amounts of repeated recycling without significant color loss.

Čím stabilnější barviva jsou, tím méně produktů degradace se pak hromadí v recyklátu.
Nosiče těchto masterbatchů jsou speciálně přizpůsobené recyklátu a tím je zajištěno, že se do něj nedostane žádná cizorodá látka a neovlivní tak následnou recyklaci.
Plasty a recykláty barvené LifoCycle masterbatchi mohou být snadněji opětovně zpracovávány recyklátory, jelikož všechny složky jsou známé a případné ztráty zředěním mohou být kompenzovány.

LIFOCOLOR 


Řešení pro barvení

LifoCycle pro PET 

obsahují recyklovatelná barviva speciálně vyvinutá pro zpracovatelské teploty PET materiálu. Díky tomu jsou vhodné i na speciální citlivé aplikace v mnoha oblastech použití. Jsou dostupné jak s nosičem rPET, tak s natur materiálem. Všechna použitá barviva jsou vhodná pro výrobky přicházející do styku s potravinami. Masterbatche s natur PET nosičem jsou vhodné pro citlivé aplikace jako jsou hračky nebo obaly na potraviny. V případě masterbatchů s nosičem rPET schválení závisí na typu použitého rPET. Jsou dostupné v několika velikostech granulí v závislosti na požadavcích na dávkování. Je možné i dávkování 0,1 % nebo i méně v případě mikrogranulí o velikosti částic 1,3 mm vyrobených metodou podvodní granulace.

LIFOCOLOR 
  


LifoCycle pro PE a PP

obsahují barviva, která jsou vhodná pro zpracovatelské teploty polyolefinů. Jsou dostupné s nosiči rPE či rPP nebo s natur PE nebo PP materiály. Jsou dostupné opět v několika velikostech granulí. Všechna použitá barviva jsou vhodná pro styk s potravinami. Konečná aplikace opět závisí na typu nosiče stejně jako v případě PET.

Řešení pro stabilizaci

Aditiva pro recyklaci rPET

Kvůli ekonomice recyklace se požadavky na aditiva zvyšují.

 • Aditiva mají zvýšit kvalitu konečného produktu, zejména v oblasti fólií a lahví
 • Vysoce kvalitní teplotní stabilizátory, které jsou jednou přidány do materiálu, mohou ochránit několik zpracovatelských cyklů bez ztráty požadovaného efektu


LifoCycle-Stab

Prostřednictvím kombinací termostabilních látek, aditivum přispívá ke zvýšené UV odolnosti konečného produktu (láhve, fólie). LIfoCycle-Stab může při vhodném dávkování také chránit obsah výrobků citlivý na UV záření. Lifocolor poskytuje speciální aditiva optimalizovaná pro proces recyklace PET. Všechny produkty jsou k dispozici buď na rPET, aPET ( amorfní PET) nebo na krystalizovaném PET nosiči.

www.lifocolor.com/cz

Řešení pro zpracovatele a recyklátory

LifoCycle masterbatche pro výrobu a zpracování recyklátu s vysokou kvalitou

Požadavky na recykláty nejsou v žádném případě nižší než na natur plasty. Zpracovatelé očekávají od recyklátorů dodávky se stejnou kvalitou umožňující bezproblémové zpracování bez větších změn procesu.

Ale i při optimálním třídění existují rozdíly v odstínu, transparentnosti a fyzikálních a mechanických vlastnostech recyklátů.

Výhody LifoCycle produktové řady v rPET

 • Umožňují recyklátorům dosáhnout rovnoměrného zbarvení recyklátu
 • Malá velikost granulí umožňuje nízké dávkování až 0,1 % s dobrými výsledky, je zabráněno vnesení cizorodého materiálu do recyklátu
 • S pomocí LifoCycle produktů může zpracovatel optimalizovat použitý recyklát s dosažením požadovaného konečného odstínu. To umožňuje reagovat na dostupnost na trhu nebo kolísání kvality recyklátů.
 • autor:
 • LIFOCOLOR, s.r.o.
 • LIFOCOLOR, s.r.o.

  LIFOCOLOR, s.r.o.

  Color concentrates, masterbatches for thermoplastics, additives for thermoplastics, plastic compounds, thermoplastic elastomers - TPE.You might also be interested 

Upcoming Events