• Home
  • Features
  • GLOBAL RECYCLING a.s.: Why are non-functioning light bulbs and other electrical appliances recycled?

GLOBAL RECYCLING a.s.: Why are non-functioning light bulbs and other electrical appliances recycled?

GLOBAL RECYCLING a.s.: Why are non-functioning light bulbs and other electrical appliances recycled?

Most of us already know that old fluorescent lamps, broken bulbs and other light sources need to be recycled. But not everyone knows why and what their fate is.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Klenovice na Hané. Obyvatelé naší obce mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v areálu společnosti GLOBAL RECYCLING, a.s. na adrese Klenovice na Hané 292, 798 23 Klenovice na Hané nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál.

Prostřednictvím společnosti EKOLAMP se v roce 2022 sesbíralo a zrecyklovalo 576 tun použitých světelných zdrojů a přes 4010 tun velkých a malých elektrozařízení. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů a velkých elektrozařízení a téměř 88 % materiálů z malých elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

EKOLAMP 
  

 

  • autor:
  • GLOBAL RECYCLING a.s.
  • GLOBAL RECYCLING a.s.

    GLOBAL RECYCLING a.s.

    Collection and purchase of waste plastics, foils, plastic recycling, plastic crumb, plastic regenerate, plastic waste, purchase, sale, regranulate.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary