• Home
  • News
  • Invitation to the Conference of Local Government and separate collection 2013

Invitation to the Conference of Local Government and separate collection 2013

  • 24.09.2013

ENVI-PAK invites you to a professional conference, which will focus on topical issues in the field of waste management in Slovakia.


Hlavné témy konferencie:

• Navrhovaný zákon o odpadoch a jeho dopad
na mestá a obce
• Financovanie triedeného zberu v mestách a obciach
• Princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov, dovozcov
a samospráva
• Riešenie praktických problémov v oblasti odpadového
hospodárstva v obciach a mestách (VZN, POH)

Konferencia sa uskutoční 10. októbra 2013 v hoteli KASKÁDY Sliač – Sielnica

Konferencia je spojená so slávnostným odovzdávaním cien pre najlepšie separujúce mestá a obce, ktoré budú odmenené finančnými cenami v celkovej výške 10 500 EUR.

Účasť na konferencii je pre mestá a obce zapojené v systéme ENVI-PAK BEZPLATNÁ, pre ostatné mestá a obce je poplatok 25 EUR a pre iné subjekty 100 EUR. Počet účastníkov je limitovaný, účastníci zapojení v systéme ENVI-PAK sú uprednostňovaní.

RSVP: Svoju účasť, prosím, potvrďte do 30. 9. 2013 telefonicky na tel. č. 02 333 22 730 alebo na e-mailovej adrese obce@envipak.sk

Program konferencie a viac informácií nájdete v prílohe.

  • autor:
  • ENVI-PAK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary