• Home
 • Features
 • Humidification of industrial premises with Merlin Technology systems

Humidification of industrial premises with Merlin Technology systems

Humidification of industrial premises with Merlin Technology systems

Proper humidity is important in industrial, food and other operations to maintain an optimal climate. This is necessary for technological processes, reducing electrostatic charge and maintaining the properties of raw materials. Humidification improves and maintains the stable properties of materials and products during production and storage.

Mimo to vzdušná vlhkost pozitivně působí i na člověka. Vlivem nízké vlhkosti dochází také k poškozování výrobků a materiálů ve vašem provozu. Nejvíce ohroženy jsou dřevo, papír, textilie a další hydroskopické materiály. Ideálním řešením jsou zvlhčovací systémy, které automaticky udržují relativní vlhkost prostoru v optimálním rozsahu 40–60 %.

Zvlhčovací systém rozvádí vodu hadicemi, které jsou certifikované, k jednotlivým modulům s tryskami. Ty potom z výšky rozprašují vodní mlhovinu tvořenou drobnými kapičkami. Suchý vzduch se chová k rozprášené mlhovině velmi agresivně a drobné kapky se rychle odpařují do plynného stavu. Tím se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu.

Celý systém je nenáročný na údržbu. Během týdne stačí jen pár minut vašeho času a jinak se o provoz stará automatická řídicí jednotka. Díky stavebnicovému řešení navíc můžeme celý systém přizpůsobit na míru přímo pro váš provoz. Zvlhčování vzduchu není luxus, ale nezbytnost. Investice do systémů Merlin Technology vám šetří peníze již od první hodiny po nainstalování a uvedení do provoz. Všechny systémy zvlhčování vzduchu od Merlin Technology (ultrazvukový, rotační-lamelový nebo vysokotlaký) jsou vhodné pro dodatečné vybavení. Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, protože získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Systémy zvlhčování vzduchu Merlin Technology

 • sníží prašnost až o 80 %
 • sníží nebo úplně odbourají elektrostatiku
 • adiabaticky ochladí okolní vzduch
 • zlepší technologické procesy (lakování, lepení…)
 • sníží nemocnost
 • sníží provozní náklady

Výrobky Merlin Technology slouží ve všech průmyslových oborech po celém světě: tiskařský/papírenský průmysl, průmysl zpracování dřeva, automobilový průmysl, technika prostředí, textilní průmysl a zpracování kůží, elektrotechnický průmysl a taky potravinářský průmysl. 

 • autor:
 • DREKOMA s.r.o.
 • DREKOMA s.r.o.

  DREKOMA s.r.o.

  Industrial humidifiers, MERLIN - TECHNOLOGY, humidification and measuring technology, adiabatic cooling, cooling units, equipment and machines.You might also be interested 

Upcoming Events