• Home
  • Features
  • How the specialist from Stepanek3D developing new products?

How the specialist from Stepanek3D developing new products?

How the specialist from Stepanek3D developing new products?

How is the development of new products in a short time with the possibility of further piece or even serial production? What materials and technologies are appropriate? What documents should be prepared? We answer these and other questions in the article below.

Prečo sa vývojom a inováciami vôbec zaberať?

Inovácie a vývoj, či už nových produktov alebo existujúcich riešení, vždy z dlhodobého hľadiska poháňajú firmy, ako aj celú ekonomiku vpred.  Zvyšujú totiž efektivitu a pridanú hodnotu. To platí za predpokladu, že firma identifikuje vhodné oblasti pre vývoj, predvída trendy a vie sa pružne prispôsobiť dopytu. V tomto článku sa sústredíme na vývoj a inovácie fyzických produktov.

Ako prebieha vývoj fyzických produktov?

Aj vývoj má svoje samostatne oddelené etapy, ktoré je potrebné rešpektovať. Pri určení týchto krokov vychádzame z našich skúseností s vývojom a prototypovaním:

1. Definícia zadania – jasná formulácia východiskového stavu, zozbieranie podkladov vo forme existujúcich riešení na trhu a určenie požadovaného výsledku vývoja.
2. Zhodnotenie zadania – odborný posudok či je možné z dodaných podkladov dosiahnuť požadované výstupy.
3. Prípravná fáza – stanovanie potrebných ľudských a hmotných zdrojov pre realizáciu projektu. Určenie časového harmonogramu.
4. Realizácia vývoja v digitálnej forme – vývoj v CAD systéme. Simulácie materiálu, optimalizácia dizajnu, príprava pre fyzickú výrobu prototypu.
5. Realizácia vývoja vo forme prototypu – výroba fyzického prototypu určeného pre ďalšie testovanie.
6. Testovanie a iterovanie prototypu – komplexné testovanie prototypu, zapracovanie potrebných zmien vo forme ďalších iterácie až pokým nie sú splnené všetky ciele vývoja.
7. Vyhodnotenie vývoja a príprava na sériovú výrobu – odovzdanie prototypu, optimalizácia dizajnu pre určenú technológiu sériovej výroby s ohľadom na kvantitu, kvalitu, termín dodania a jednotkovú cenu výroby.

Stepanek3D -3D tlač, prototypovanie, vývoj výrobkov 
  

Aké podklady je vhodné mať pripravené?

Keďže vývoj alebo inovácie fyzických produktov vychádzajú z riešenia konkrétneho problému, podklady by mali byť dostatočné a obsahovať okrem iného prieskum trhu, východiskový stav, súčasné/podobné riešenia, 3D modely a technickú dokumentáciu.

Ďalej je potrebné definovať požiadavky kladené na výrobok z hľadiska mechanickej, teplotnej, chemickej, abrazívnej a UV odolnosti. Požadovanú farbu, drsnosť povrchu, tolerancie.

Okrem toho pokiaľ sú zrejmé okrajové podmienky celého zadania, je vhodné zadefinovať odobranie stupňov voľnosti v priestore jednotlivých častí dielu/mechanizmu, jeho materiál, sily a momenty ktoré na neho pôsobia, vrátanie dodania podkladov a okrajových podmienok súčasnej funkčnej zostavy.

V neposlednom rade je potrebné určiť výšku rozpočtu pre vývoj a dodanie prototypu, preferované technológie sériovej výroby výroby a časový horizont pre vývojovú fázu a fázu sériovej výroby.

Aké materiály a technológie sú vhodné pre prototypovanie?

Vzhľadom na to, že prototypovanie je väčšinou kusová výroba, ktorá má byť realizovaná v krátkom čase za účelom validovania geometrie a funkcie fyzického dielu, používajú sa prevažne aditívne technológie (3D tlač) alebo subtraktívne konvenčné technológie ako CNC opracovanie.

Voľba závisí aj od požadovaného výsledku a použitého materiálu.

3D tlač sa však všeobecne využíva vo veľkej miere ako nástroj rýchleho prototypovania bez nutnosti použitia nástrojov. V súčasnosti už existuje viac ako 11 aditívnych technológií so stovkami dostupných materiálov kombinovane. Preto sú tieto technológie veľmi univerzálne hlavne pre oblasť prototypovania a malosériovej výroby.

Viac informácií nájdete v článku Technológie pre 3D tlač alebo Materiály pre 3D tlač .

V oblasti 3D tlače si môžete pozrieť niektoré vybrané projekty v Portfóliu.

Stepanek3D -3D tlač, prototypovanie, vývoj výrobkov 
  

Čo je výstupom vývoja alebo inovácie?

Konkrétne výstupy závisia na požiadavkách každého projektu. Vo väčšine prípadoch sa však jedná o otestovaný a funkčný prototyp, vrátane digitálnych dát vo forme 3D modelov a technickej dokumentácie. Tie je možné už použiť ako podklady priamo pre sériovú výrobu.

Ako dlho trvá vývoj fyzického produktu?

Opäť je to relatívne v závislosti o komplexnosti projektu. Z našej praxe môžu jednoduchšie projekty trvať rádovo dni až týždne a komplexnejšie týždne až mesiace. V prípade expresných požiadaviek vieme vývoj realizovať aj skôr.

Pre koho je vývoj fyzického produktu vhodný?

Vývoj je vhodný pre každého, kto má jasne definovanú myšlienku a inovačný zámer, ktorý je realizovateľný dostupnými technológiami s dostatočným finančným rozpočtom a časovým termínom.

Aká je investícia do vývoja alebo inovácie?

Konkrétne výška investícií je veľmi relatívna v závislosti od komplexnosti zadania, výrobných nákladov, použitých materiálov a pod.

Ako postupovať ak mám záujem o vývoj alebo inováciu?

Ak potrebujete bližšie zodpovedať niektoré otázky ohľadom vývoja, inovácie, kontaktujte špecialistu na 3D tlač na stránke www.stepanek3d.sk 

  • autor:
  • Stepanek3D
  • 3D Tlač - Stepanek3D

    3D Tlač - Stepanek3D

    3D scanning, 3D printing, editing of 3D models, plastic atypes, custom production, small series production, production of plastic prototypes.You might also be interested 

Upcoming Events