Get these ready for the Industry 4.0

Get these ready for the Industry 4.0

I recently noted in an interview stance, "Merkel invented the industrial revolution and thinks that this invention of Germany dominate the world."

Ste subdodávateľom automobilového priemyslu? Váš odberateľ chce od vás stále nižšie ceny? Chce aj kratšie termíny a nepripúšťa žiadnu nekvalitu? Nezazlievajte mu to. On je v rovnakej situácii ako ste vy. Tlačí na neho trh.

Tlak z druhej strany vyvíjajú akcionári a tí sú „veľmi zlí“, pokiaľ im dividendy trvale a strmo nerastú.

Trendom je hľadať východiská vo vnútri firiem. Rezervy na zlepšovanie sa však postupne vyčerpávajú. Na väčšine postov sú ľudia preťažení, snažia sa to kompenzovať rastom požiadaviek na ich mzdové nároky a majú za sebou silné odbory. Každá činnosť vo výrobe a v logistike sa dnes optimalizuje na sekundy.Kalkuluje sa s každým centom a napriek tomu nie sú firmy konkurencieschopné. Pod vplyvom týchto okolností sa výroba presúva zo západných krajín do krajín s nízkou cenou pracovnej sily. Tí, tzv. „východní“ výrobcovia, dnes už dokážu produkovať porovnateľnú kvalitu a vyrábať rýchlejšie ako my na „západe“, sú pružnejší a hlavne sú výrazne lacnejší. Kritická situácia. Odstrašujúcim príkladom z nedávnej minulosti je textilný priemysel. V Európe zostalo po ňom len torzo. V automobilovom a strojárskom priemysle ešte síce nenastal čas kolapsu, ale jeho hrozba rastie. Zašlo to až tak ďaleko, že dokonca aj politici si uvedomujú, že je potrebné nielen zastaviť odliv výroby, ale je potrebné vrátiť výrobu späť do Európy a USA.

Bezvýchodiskovosť situácie vždy prináša zmenu. Priemysel sa k takémuto stavu blíži a je zrelý na radikálnu zmenu. Dobrou správou je, že už existuje aj riešenie, a tým je cesta nazvaná Priemyselná revolúcia 4.0. Pani Merkelová si ju nevymyslela, ale priniesol ju život. Jej základnou myšlienkou je dosiahnuť konkurencieschopnosť cez aplikáciu najmodernejších technológií, cez inovácie, s čo najužším prepojením priemyslu s vedou a výskumom. Prekonať výhody „východu“ formou, ktorá sa ťažšie kopíruje a napodobňuje.
 

Industry 4.0 
  


Industry 4.0 je postavené na „Internete vecí“, t. j. na tom, že veci, výrobky, zariadenia začnú bez priamej účasti človeka medzi sebou komunikovať, nastane M2M komunikácia (Machine-to-Machine). Prinesie to výrobky s úplne novými vlastnosťami a radikálne zmeny do riadenia výroby. SMART výrobky postavené na princípe internetu vecí už dnes existujú. Dnes väčšina z nás používa smartfón, traktory sú dnes na poliach riadené cez GPS a o pár rokov by sme sa mali voziť v smart automobiloch, kde si ako vodiči počas jazdy budeme môcť aj pospať.

Industry 4.0 sa sústreďuje hlavne na výrobu. Riadenie firiem sa decentralizuje. Vytvoria sa vzájomné väzby medzi strojmi, vyrábanými dielmi a výrobným prostredím. Konečný očakávaný efekt by mal vyústiť do nižších nákladov na výrobu výrobku, podstatne väčšej pružnosti firiem, rozmanitosti výrobkov a skráteniu inovačného cyklu.

Firmy nás už dnes oslovujú, že chcú urýchlene transformovať svoju firmu na Industry 4.0. Väčšina nástrojov však ešte nie je hotová. Ten prechod bude postupný, odhaduje sa 5 – 10, možno i viac rokov. Vyžaduje si to vytvoriť novú algoritmizáciu procesov, k nim vytvoriť systémy riadenia. Tieto riešenia budú generovať a riadiť obrovské množstvo dát, ktoré bude potrebné dostatočne rýchlo spracovať a „skladovať“. Je to rozsiahla problematika nazývaná „Big Data“ a je spojená s využívaním „cloudov“. U cloudov je potrebné ešte zvýšiť ich bezpečnosť. A je tu množstvo ďalších tém, ktoré ešte nie sú zrelé pre ich aplikáciu v bežnom živote.

Internet vecí je postavený na dátach. Základným vstupom pre Industry 4.0. budú existujúce dáta. Údaje, s ktorými podnik už disponuje. Zo svojich skúseností viem, že ani mnohé renomované firmy nemajú v nich poriadok. Na základe viacerých zahraničných analytikov sa nachádzame vo fáze prípravy na prechod na Industry 4.0. To je čas, kedy nie je potrebné sa sústrediť na hľadanie nových SMART technológií, ale na prípravu svojich dát. Využime teda ten čas na urobenie si poriadku a na digitalizáciu tých oblastí, ktoré zatiaľ nemáme pod kontrolou. Ďalším krokom by mala byť implementácia existujúcich nástrojov digitálneho podniku. To by mali byť prvé kroky na ceste k štvrtej priemyselnej revolúcii.

www.sova.sk

  • autor:
  • Martin Morháč, SOVA Digital a. s., foto: ilustračné
  • SOVA Digital a.s.

    SOVA Digital a.s.

    Complex solutions for digitization and optimization of production processes, Industry 4.0, industrial automation, software solutions.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary