ENVI-PAK, a.s. educate future consumers

ENVI-PAK, a.s. educate future consumers

The company ENVI-PAK in the second half year placed several important professional events. Most complex in terms of content and extent was the 5th conference Autonomy and separate collection, dedicated to local governments, professional public, manufacturers and importers to be in addition to regular training and seminar on the upcoming draft law on waste. For future consumers ENVI-PAK produced or been involved in a number of social, cultural and educational events.

ENVI-PAK na letných festivaloch

Leto sme začali v poradí už ôsmou partnerskou účasťou 18. ročníka multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda. Okrem stavby hradu z prázdnych plechoviek, sa mohli návštevníci nášho stánku zapojiť do workshopu a vlastnoručne si vyrobiť darček z plechoviek pre seba alebo priateľa. Novinkou festivalu boli vratné poháre, ktoré minimalizovali množstvo odpadu a festival sa mohol pýšiť prívlastkom - najčistejší. Vďaka našim promotérom v zelených tričkách a maskotom ZELENÝ BOD si mohli návštevníci z festivalu odniesť okrem silikónového náramku, značkového pohára ENVI-PAK aj informácie ako správne triediť odpad. Tie sa okrem letákov nachádzali aj na nálepkách na všetkých kontajneroch v meste Bažant POHODY. Ako sa vyjadrila generálna riaditeľka ENVI-PAK Hana Nováková: „Veríme, že sa nám opäť podarilo splniť náš hlavný cieľ na Bažant Pohode, a to zvýšiť informovanosť mladých ľudí o význame triedenia odpadu a jeho celkového vplyvu na životné prostredie.“ Celkovo bolo na festivale vyzbieraných 63,06 ton vytriedeného odpadu z obalov, čo je o 5,33 ton menej oproti roku 2013. Komunálneho odpadu sa vyviezlo 49,98 ton.

Prezident Kiska na Bažant Pohode


ENVI-PAK je partnerom najväčšieho medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm, ktorý v októbri odštartoval svoj 41. ročník v bratislavskom hoteli Tatra. Bratislavskú časť festivalu navštívilo takmer 3500 žiakov základných a stredných škôl z Bratislavy a okolia. Ekotopfilm je jediným festivalom na Slovensku s tak dlhou tradíciou, ktorý otvára témy dlhodobo udržateľného rozvoja. Tohtoročný festival predstavil osemdesiat dokumentov z celého sveta, ktorých spoločnou témou boli ľudia, príroda a životné prostredie. Ťahákom aktuálneho ročníka boli skutočné príbehy. Jednou z tém, na ktoré sa zameral, bol celosvetový problém, ktorým je plytvanie potravinami.

Samotný festival ponúkol množstvo sprievodných akcií pre všetky vekové kategórie, workshopy, edukatívne hry, súťaže, aktivity, prednášky, diskusie, maľovanie či tvorba nových vecí z odpadov, ktoré pripravila naša spoločnosť ENVI-PAK. Po Bratislave pokračoval festival v Košiciach a v Žiline a potom zavíta špeciálnym karavanom do viac ako 50 miest po celom Slovensku. ENVI-PAK sa zúčastní aj tejto putovnej časti festivalu.

ENVI-PAK si necháva priestor aj pre menšie lokálne podujatia. Jedným z nich bol letný hudobno-kultúrny festival Heuréka Budča fest, v obci Budča neďaleko Zvolena, na ktorom sa predstavili hudobné skupiny predovšetkým z banskobystrického kraja. V stánku ENVI-PAK sa deti ako obvykle hrali a zároveň učili správne triediť odpad.


Generation Awake

ENVI-PAK sa v tomto roku stal oficiálnym podporovateľom kampane ,,Generation Awake“ (Prebudená generácia) - projektu Európskej komisie, ktorý sa zameriava na environmentálne, hospodárske, sociálne a osobné následky neudržateľného využívania zdrojov. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie spustilo v roku 2011 kampaň s cieľom podnietiť ľudí k zamysleniu sa nad ich spotrebnými návykmi a ich dosahu na životné prostredie, prírodné zdroje, kvalitu života, zdravie a úroveň blahobytu. Záverečná fáza kampane sa zameriava na odpadové hospodárstvo. Interaktívna webová stránka nabáda ľudí, aby objavili hodnotu odpadu, pričom ukazuje, ako ho možno miesto vyhodenia znova použiť, recyklovať či opraviť. Dôležitou myšlienkou kampane, s ktorou sa ENVI-PAK jednoznačne stotožňuje, je neodkladnosť vnímania odpadu ako zdroja, nie ako záťaže.


Aj ľudia s mentálnym znevýhodnením dokážu triediť odpad

V Lepšom svete, zariadení pre ľudí s mentálnym znevýhodnením, sme strávili príjemné popoludnie pri triedení odpadu. Napriek zdravotnému hendikepu dokázali klienti Lepšieho sveta správne roztriediť odpad do farebných kontajnerov, s pomocou terapeutov zložiť puzzle, zasúťažiť si pri hre Človeče, nehnevaj sa, ale aj zistiť, akú ekologickú stopu zanechávajú na našej planéte. Výsledok bol pre nás prekvapujúci. Takmer všetci patria do skupiny EKObohov, ktorí sa k našej planéte správajú ohľaduplne. Hry pokračovali tvorbou rôznych užitočných a pekných vecí z obalov rôznych výrobkov, napr. kartónových obalov z vajíčok.


ENVI-PAK partnerom Roadshows

Začiatok školského roka privítal ENVI-PAK účasťou na 2. ročníku podujatia Horský park Challenge, ktorý sa konal pod záštitou primátora. Ruku k dielu pri čistení bratislavského Horského parku pridali najmä rodičia so svojimi deťmi, žijúci v jeho okolí. ENVI-PAK učil a bavil deti enviro-hrami, dospelí sa prostredníctvom letákov mohli konfrontovať, či doma správne triedia odpad. Organizátor podujatia pripravil na sobotňajšie podujatie aj pozvánku vo forme koncertu  Mariána Čekovského, ktorý sa konal v centre mesta.

Green Day


V septembri sa v Shopping parku AVION v Bratislave stretlo viac ako 2000 najmä mladých ľudí na podujatí Green day, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového týždňa zelených budov (22. - 26. 9). Témou týždňa je vyzvať ľudí k aktivite prostredníctvom hesla: „Get Up, Green Up“ (Prebuď sa, mysli zeleno). Medzi stánkami s kreatívnymi módnymi dielňami, premietaním filmov, fotostien, prezentáciou elektromobilu a iných atraktívnych akcií mal svoje miesto aj stánok ENVI-PAK s hrami, súťažami a cenami pre víťazov. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie žiakov stredných škôl a verejnosti o ochrane životného prostredia a motivovať ľudí k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré s ochranou životného prostredia súvisia.


Študentské domovy chcú správne triediť odpad

Na pozvanie študentského domova na Ivanskej ceste v Bratislave sme strávili jeden novembrový podvečer so študentkami SOŠ a rozprávali sa na tému Ako správne triediť odpad. Študentky pochádzajúce z rôznym slovenských miest a obcí majú s triedením odpadu vcelku dobré skúsenosti a základné komodity aj triedia. Menej často sa stretávajú s kontajnermi na kov a VKM. Rady, ako môžu prispieť k vyššej úrovni triedenia v svojom meste či obci môžu tlmočiť doma. Aby na to nezabudli, dostali od nás silikónové náramky s adresou našej web stránky, kde nájdu ďalšie informácie.

www.envipak.sk

 • autor:
 • Jana Gemeranová, ENVI-PAK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary