ELECTRICAL WASTE and BATTERY

  • 05.04.2016 - 05.04.2016 | Banská Bystrica | Slovensko
The seminar is intended for manufacturers, importers and exporters of all kinds of electrical and electronic equipment, including batteries and accumulators, environmental consultant under the guidance of NATUR-PACK.

Je určený pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení všetkých druhov, vrátane batérií.

Lektormi budú obchodník a environmentálny konzultant z NATUR-PACK.

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť elektrozariadení a na oblasť batérií a akumulátorov
  • Výklad základných pojmov
  • Základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch  a vykonávacích vyhlášok pre tieto dve oblasti, vrátane registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností
  • Evidencia
  • Povinnosti voči Recyklačnému fondu

Najbližšie semináre:

Bratislava 4.4.2016

Banská Bystrica  5.4.2016

Košice 6.4.2016

 www.naturpack.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary