• Home
  • News
  • CLP posters for production halls

CLP posters for production halls

Posters that contain all the important information for workers in production halls, laboratories, etc.

Portál reachtraining.eu patriaci pod Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., je konzultačná spoločnosť. Medzi ich činnosti patrí príprava školení, webinárov a online konzultácii najmä v oblasti manažmentu chemických látok. Svoju ponuku rozšítili o novinku, CLP plagáty.

Plagáty obsahujú informácie o klasifikácii, označovaní a balení podľa CLP Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

CLP plagáty - reachtraining.eu 
  

V ponuke majú 3 varianty rôznych veľkostí a aj farieb. Pri kúpe viacerých kusov je poskytovaná množstevná zľava. 

  • autor:
  • Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.