• Home
  • Features
  • Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Results of a new software development CADMOULD ®, made under the EU project "PRO4PLAST", was released in 2010 for all those interested in the analysis of injection molding, who often design and construct a plastic molded parts and injection mold process documentation.

Předpoklady:
• K dispozici musí být minimálně modul Cadmould® 3D-F Fill, optimálně  pracuje nový modul ve spojení s Cadmould® 3D-F Warp Expert + Cool.
• Dostatečné počítačové vybavení, vhodný je vícejádrový 64bit-PC.

Za těchto podmínek umožní modul Cadmould® 3D-F 2K & insert simulaci vstřikovacího procesu konstrukčních sestav se zálisky z různých (i plastových) materiálů a analýzu vícekomponentního vstřikování.

P0 
  


Vlastnosti:
• Simulace plnicí a dotlakové fáze vstřikovacího procesu u dílů se zálisky a při obstřikování plastových předstřiků. 
• Výpočet smrštění a deformace při zohlednění mechanických i tepelných vlastností zálisků příp. obstřikovaných dílů.
• Možnost výpočtu s více zálisky z různých materiálů • Zohlednění orientace vláken, napětí, teploty a tlaku v dílu i zálisku
• Zohlednění tepelné vazby díl a zálisek • Zadání počáteční teploty zálisku (konstanta nebo přenos ze simulace předstřiku, např. u otočných forem) • Mechanická vazba mezi dílem a záliskem u kontaktních ploch • Automatická identifikace kontaktních ploch • Automatická kompatibilizace sítí FE • Potvrzení matematických výpočtů testováním na speciálních formách v TNO a NL a praktickými testy   u firem, které se zúčastnily projektu • Velmi snadné používání, software pracuje v prostředí Microsoft® Windows®
 
Výhody:
• Úspora nákladů redukcí počtu dodatečných změn a úprav u forem i dílů
• Stanovení příčin smrštění a deformace u plastových dílů se zálisky a u obstřikování dílů a získání podkladů pro návrh řešení
• Určení vlivu zálisků a předstřiků na vstřikovací proces a deformaci celé sestavy
• Stanovení vlivu teploty příp. teplotního vývoje na vlastnosti celé sestavy
• Podstatně menší množství dodatečné práce pro docílení optimálního propojení prvků sestavy
• Včasné rozpoznání a odstranění příčin chyb (FMEA)
• Přesnější odhadnutí nákladů na projekt, podpora při stanovení ceny dílu  (sestavy) i formy
• Rychlejší a fundovanější sestavení nebo vyhodnocení nabídky
• Získání pádných argumentů pro obchodní jednání: již v této fázi jednání můžete znát deformaci dílu, vliv předehřevu zálisků, vliv plniv, studených  spojů, míst s nebezpečím uzavření vzduchu atd. na kvalitu dílu 
• Profesionální prezentace u zákazníků, možnost flexibilní reakce na přání  zákazníků

P1 
Výpočet deformace dílu se 4 zálisky  p2 
Napětí max. von Mises na záliscích  


 

  • autor:
  • archív Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Plastic injection, plastic injection analysis, software Cadmould for analysis and optimization of plastic injection, plastic injection simulation.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary