• Home
 • Features
 • Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Results of a new software development CADMOULD ®, made under the EU project "PRO4PLAST", was released in 2010 for all those interested in the analysis of injection molding, who often design and construct a plastic molded parts and injection mold process documentation.

Předpoklady:
• K dispozici musí být minimálně modul Cadmould® 3D-F Fill, optimálně  pracuje nový modul ve spojení s Cadmould® 3D-F Warp Expert + Cool.
• Dostatečné počítačové vybavení, vhodný je vícejádrový 64bit-PC.

Za těchto podmínek umožní modul Cadmould® 3D-F 2K & insert simulaci vstřikovacího procesu konstrukčních sestav se zálisky z různých (i plastových) materiálů a analýzu vícekomponentního vstřikování.

P0 
  


Vlastnosti:
• Simulace plnicí a dotlakové fáze vstřikovacího procesu u dílů se zálisky a při obstřikování plastových předstřiků. 
• Výpočet smrštění a deformace při zohlednění mechanických i tepelných vlastností zálisků příp. obstřikovaných dílů.
• Možnost výpočtu s více zálisky z různých materiálů • Zohlednění orientace vláken, napětí, teploty a tlaku v dílu i zálisku
• Zohlednění tepelné vazby díl a zálisek • Zadání počáteční teploty zálisku (konstanta nebo přenos ze simulace předstřiku, např. u otočných forem) • Mechanická vazba mezi dílem a záliskem u kontaktních ploch • Automatická identifikace kontaktních ploch • Automatická kompatibilizace sítí FE • Potvrzení matematických výpočtů testováním na speciálních formách v TNO a NL a praktickými testy   u firem, které se zúčastnily projektu • Velmi snadné používání, software pracuje v prostředí Microsoft® Windows®
 
Výhody:
• Úspora nákladů redukcí počtu dodatečných změn a úprav u forem i dílů
• Stanovení příčin smrštění a deformace u plastových dílů se zálisky a u obstřikování dílů a získání podkladů pro návrh řešení
• Určení vlivu zálisků a předstřiků na vstřikovací proces a deformaci celé sestavy
• Stanovení vlivu teploty příp. teplotního vývoje na vlastnosti celé sestavy
• Podstatně menší množství dodatečné práce pro docílení optimálního propojení prvků sestavy
• Včasné rozpoznání a odstranění příčin chyb (FMEA)
• Přesnější odhadnutí nákladů na projekt, podpora při stanovení ceny dílu  (sestavy) i formy
• Rychlejší a fundovanější sestavení nebo vyhodnocení nabídky
• Získání pádných argumentů pro obchodní jednání: již v této fázi jednání můžete znát deformaci dílu, vliv předehřevu zálisků, vliv plniv, studených  spojů, míst s nebezpečím uzavření vzduchu atd. na kvalitu dílu 
• Profesionální prezentace u zákazníků, možnost flexibilní reakce na přání  zákazníků

P1 
Výpočet deformace dílu se 4 zálisky  p2 
Napětí max. von Mises na záliscích  


 

 • autor:
 • archív Plasty Gabriel s.r.o.
 • Plasty Gabriel s.r.o.

  Plasty Gabriel s.r.o.

  Plastic injection, plastic injection analysis, software Cadmould for analysis and optimization of plastic injection, plastic injection simulation.You might also be interested


 • Car production in the Czech Republic grew in the first half of 2023

  Car production in the Czech Republic grew in the first half of 2023

  In the first half of 2023, a total of 738,454 passenger vehicles were produced in the Czech Republic, i.e. 21.7% more than in the same period of the previous year. A fourteen percent increase was also recorded in the month of June itself, in which a total of 142,874 passenger vehicles rolled off...

 • SPK members approved a new strategy until 2027

  SPK members approved a new strategy until 2027

  On June 22, 2023, more than 45 participants from 37 organizations took part in the SPK General Assembly session and the seminar "When plastic waste is not waste" at the Mikádo Hotel in Nitra. 23 member companies took part in the session of the SPK general assembly with the possibility of proper...

 • The trend of vehicle production growth continues

  The trend of vehicle production growth continues

  In the Czech Republic, 595,580 passenger vehicles were produced in the first five months. This is almost a quarter more than in the same period last year. The growth tendency was also confirmed by the month of May itself, when production increased by 9%. This trend is also reflected in the segment...


 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary