• Home
  • Features
  • Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Cadmould ® 3D-F 2K & insert - simulation of the injection process

Results of a new software development CADMOULD ®, made under the EU project "PRO4PLAST", was released in 2010 for all those interested in the analysis of injection molding, who often design and construct a plastic molded parts and injection mold process documentation.

Předpoklady:
• K dispozici musí být minimálně modul Cadmould® 3D-F Fill, optimálně  pracuje nový modul ve spojení s Cadmould® 3D-F Warp Expert + Cool.
• Dostatečné počítačové vybavení, vhodný je vícejádrový 64bit-PC.

Za těchto podmínek umožní modul Cadmould® 3D-F 2K & insert simulaci vstřikovacího procesu konstrukčních sestav se zálisky z různých (i plastových) materiálů a analýzu vícekomponentního vstřikování.

P0 
  


Vlastnosti:
• Simulace plnicí a dotlakové fáze vstřikovacího procesu u dílů se zálisky a při obstřikování plastových předstřiků. 
• Výpočet smrštění a deformace při zohlednění mechanických i tepelných vlastností zálisků příp. obstřikovaných dílů.
• Možnost výpočtu s více zálisky z různých materiálů • Zohlednění orientace vláken, napětí, teploty a tlaku v dílu i zálisku
• Zohlednění tepelné vazby díl a zálisek • Zadání počáteční teploty zálisku (konstanta nebo přenos ze simulace předstřiku, např. u otočných forem) • Mechanická vazba mezi dílem a záliskem u kontaktních ploch • Automatická identifikace kontaktních ploch • Automatická kompatibilizace sítí FE • Potvrzení matematických výpočtů testováním na speciálních formách v TNO a NL a praktickými testy   u firem, které se zúčastnily projektu • Velmi snadné používání, software pracuje v prostředí Microsoft® Windows®
 
Výhody:
• Úspora nákladů redukcí počtu dodatečných změn a úprav u forem i dílů
• Stanovení příčin smrštění a deformace u plastových dílů se zálisky a u obstřikování dílů a získání podkladů pro návrh řešení
• Určení vlivu zálisků a předstřiků na vstřikovací proces a deformaci celé sestavy
• Stanovení vlivu teploty příp. teplotního vývoje na vlastnosti celé sestavy
• Podstatně menší množství dodatečné práce pro docílení optimálního propojení prvků sestavy
• Včasné rozpoznání a odstranění příčin chyb (FMEA)
• Přesnější odhadnutí nákladů na projekt, podpora při stanovení ceny dílu  (sestavy) i formy
• Rychlejší a fundovanější sestavení nebo vyhodnocení nabídky
• Získání pádných argumentů pro obchodní jednání: již v této fázi jednání můžete znát deformaci dílu, vliv předehřevu zálisků, vliv plniv, studených  spojů, míst s nebezpečím uzavření vzduchu atd. na kvalitu dílu 
• Profesionální prezentace u zákazníků, možnost flexibilní reakce na přání  zákazníků

P1 
Výpočet deformace dílu se 4 zálisky  p2 
Napětí max. von Mises na záliscích  


 

  • autor:
  • archív Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Plastic injection, plastic injection analysis, software Cadmould for analysis and optimization of plastic injection, plastic injection simulation.You might also be interested 

Upcoming Events