• Home
 • Features
 • Yaskawa presents new high-end controller for robots Motoman DX200

Yaskawa presents new high-end controller for robots Motoman DX200

Yaskawa presents new high-end controller for robots Motoman DX200

DX200 controller for Motoman robots from Yaskawa celebrated its European premiere at the fair Automatica (3rd to 6th June 2014 - Munich Exhibition Centre). This new high-end controller is an extension of a very successful model DX100 with a range of additional features, for example. security features, and offers more than 120 application-specific functions. This is especially beneficial for system integrators and industrial end users who use Motoman robots for welding and handling tasks.

Jeden ze světově nejúspěšnějších výrobců robotů, společnost Yaskawa, aplikoval mnoho let zkušeností svých techniků při vývoji zařízení DX200, které staví na osvědčených službách kvalitního zařízení DX100. Všechny výhody úspěšného předchozího modelu tak byly zachovány a bylo přidáno množství nových funkcí a funkčních balíčků, které dále zjednodušují řešení specifická pro aplikace a programování robotických činností. Zařízení DX200 se také uvádí na trh společně s celou skupinou nových a technicky vylepšených manipulátorů. 

Mezi další nové prvky patří standardní a bezpečnostní sběrnicové systémy a integrovaný bezpečnostní kontrolér. Ten přetváří DX200 na plnohodnotnou jednotku funkčního zabezpečení (Functional Safety Unit – FSU) vyhovující kategorii 3, PL d, v souladu s EN ISO 13849-1. Díky až 32 definovatelným bezpečnostním zónám a schopnosti monitorovat až 16 nástrojů podporuje menší pracovní oblasti a optimalizaci využívání výrobních prostor. Další výhodou je to, že lze provádět několik podprocesů současně v oblasti, kde se prolínají pracovní prostory robota a lidského operátora. Za všech okolností jsou naplněny odpovídající bezpečnostní standardy.
 

Nový kontrolér DX200 společnosti Yaskawa pro roboty Motoman nabízí více než 120 funkcí pro specifické aplikace 
   Nový kontrolér DX200 společnosti Yaskawa pro roboty Motoman nabízí více než 120 funkcí pro specifické aplikace 


Další novinkou u DX200 je to, že byla vyvinuta pro snazší integraci periferních zařízení prostřednictvím odpovídajících sběrnicových rozhraní. Díky využívání patentované technologie Multi-Robot (více robotů) může synchronizovaně pracovat až osm robotů nebo 72 os. Protože každý robot zná pozici ostatních robotů, vylučuje se možnost kolize. To umožňuje maximalizovat hustotu robotů na jednotku plochy. Technologie pokročilého pohybu robotů (Advanced Robot Motion – ARM) zajišťuje vysoký výkon a dostupnost, řízení dráhy, které zavádí nové průmyslové standardy, a snižuje dobu potřebnou k zaškolení.

Programování Windows CE probíhá prostřednictvím kompaktního barevného dotykového panelu s hmotností pouhých 990 gramů. Řada funkčních balíčků pro specifické aplikace a více než 120 funkcí zjednodušují koncovému zákazníkovi nejen programování, ale také uvádění do provozu. K dispozici jsou přednastavené aplikační vzory například pro bodové i obloukové svařování, stejně jako pro manipulaci a obecné činnosti.
Došlo také k přepracování designu. Kryt a programovací doplněk DX200 jsou vyrobeny nejen ze zvláště odolných materiálů, ale jsou také opatřeny barvami odolnými vůči znečištění.


Yaskawa na veletrhu Automatica

Nový kontrolér DX200 je součástí komplexního robotického portfolia, které společnost Yaskawa představila na veletrhu Automatica ve formě 12 aplikací ve stánku o rozloze více než 600 m² (hala B4/321). Kromě nových modelů Motoman pro robotické svařování a manipulaci bylo patrné zaměření také na nové oblasti aplikací, jako je laboratorní automatizace. Mobilní robot se dvěma rameny a exoskeletonový systém „ReWalk“ rovněž demonstrují pionýrská řešení v oblasti servisní robotiky.

 

Yaskawa DX200 
   Yaskawa DX200 


O společnosti YASKAWA

S ročním objemem prodeje více než 310 miliard jenů je YASKAWA čelním světovým výrobcem servo-pohonů (Sigma-5), pohonů s měničem (A1000) a průmyslových robotů Motoman. Již téměř 100 let vychází filozofie společnosti z principu zajištění nejvyšší kvality, což činí z firmy YASKAWA globálního leadera.

Široká škála obchodních aktivit společnosti YASKAWA zahrnuje pohony (invertory), řízení pohybu (střídavé servo-motory a pohony, řízení strojů), robotiku (průmyslové roboty a robotické systémy), technologii systémů (invertory středně vysokého napětí, generátory, konvertory) a informační technologii (softwarové produkty). Díky tomu je firma YASKAWA jednou z mála globálních společností schopných dodávat komponenty a řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví z jediného zdroje.

Rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje znamenaly řadu vynálezů, patentů a inovací. Tyto technologické pokroky umožnily divizím Drives & Motion a Robotics dosáhnout vůdčích pozic na trhu v různých průmyslových odvětvích včetně výrobních systémů a technologie závodů (balicí stroje, čerpadla/kompresory, textilní zařízení, stroje pro digitální tisk, jeřáby a zvedací zařízení, vybavení pro výrobu polovodičů a elektroniky, stroje pro výrobu a zpracování dřeva, skla, kovu a kamene), stejně jako technologie výtahů, automobilů, montáže a manipulace.

Na konci roku 2012 získala společnost YASKAWA většinový podíl ve firmě VIPA GmbH v Herzogenaurachu.
V současné době provozuje YASKAWA Europe GmbH, která sídlí Eschbornu poblíž Frankfurtu, tři divize – Drives & Motion (technologie pohonů a řízení), Robotics (průmyslové roboty) a VIPA (technologie automatizace a řízení). Pokrývá tak trhy v Evropě, Africe, na Středním východě a v oblasti bývalého Sovětského svazu.


Viac info na www.motoman.cz a www.yaskawa.eu.com

 • autor:
 • Rudolf Nágl


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary