• Home
 • Features
 • When to weld plastic pipes butt and when with electric fittings?

When to weld plastic pipes butt and when with electric fittings?

When to weld plastic pipes butt and when with electric fittings?

Welding of plastic pipes is a very effective method of building gas pipelines, water mains, sewers and industrial distribution of various media.

V závislosti od rozsahu zákazky, ale aj obtiažnosti montáže je vhodné zvoliť správnu metódu zvárania, teda voľba medzi „zváraním na tupo“ (rúra s rúrou), alebo „elektrofúznym zváraním“ (rúra zasunutá do elektrotvarovky). Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody. Aké sú to? A ktoré hľadiská sú obyčajne dôležité pri tejto voľbe?

Výhody

Zváranie na tupo

 • Ušetríte peniaze na materiály -> neplatíte za cenovo nákladné elektrotvarovky.

 • Spoj má malú veľkosť, môžete ušetriť priestor aj rozmer v prospech iných konštrukčných prvkov.

 • Kompaktný dizajn aj dimenzia celého potrubia - výron zvaru je možné úplne odstrániť a zvarené potrubie je možné vťahovať aj do starých pôvodných potrubí.

Zváranie elektrotvarovkou

 • Ušetríte peniaze na zariadení -> zváračka elektrotvaroviek je lacné náradie oproti zváračke na tupo.

 • Efektivita a rýchlosť zvárania – elektrofúzia je skutočne jednoduchá, rýchla metóda a „čas sú tiež peniaze“.

 • Jednoduchá montáž v teréne, v akejkoľvek pozícii, v nedostupnom výkope, pod stropom aj na lešení, vždy je to najjednoduchšie zvárať elektrofúzne.

Chcete vidieť ako prebieha postup zvárania na tupo?

Pripravili sme pre vás detailné video s titulkami o celkovom procese zvárania na tupo.

Pozrite si aj postup zvárania elektrotvarovkou.


 • autor:
 • ant s.r.o.
 • ant s.r.o.

  ant s.r.o.

  We supply the professional tools necessary for welding plastics.You might also be interested 

Article archive