• Home
 • Features
 • Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 2.

Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 2.

Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 2.

Uplynulý týden jsem v první časti popsal některé skutečnosti a problémy, které se mohou vyskytnout při zajišťování výroby vstřikovacích forem pro zpracování termoplastů v Číně. Teď se pokusím k danému tématu - Vstřikovací formy z Číny - přidat několik dalších poznatků.


ČÍNSKÉ REÁLIE - ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ

4:2:1 - tento poměr ohrožuje ekonomickou budoucnost Číny. Jeden Číňan v produktivním věku bude muset kvůli stárnutí populace uživit oba rodiče a dokonce i čtyři prarodiče. To, při současné výši čínské mzdy, je nemožné.


Cena práce v Číně se bude zvyšovat.

Viníkem stárnutí čínské populace je politika jednoho dítěte, zavedená v Číně v 70. letech minulého století. Tato politika v posledních třech dekádách umožnila výrazný ekonomický vzestup, umožnila dosažení potravinové soběstačnosti a neopakování hladomorů konce 50. let, ale z dlouhodobého pohledu zapříčinila poměrně těžko řešitelné stárnutí čínské populace.

Podle posledního sčítání čínského obyvatelstva na jaře 2011 má Čína 1,34 miliardy obyvatel. Ovšem demografické ukazatele varují. Obyvatel v neproduktivním věku nezadržitelně přibývá - nad 60 let o tři procenta více než před 10 lety - zatímco budoucích pracovních sil znatelně ubývá - obyvatel mladších 14 let o šest procent méně.

S tím, jak se bude práceschopná část čínské populace již od letošního roku zmenšovat, klesne nabídka práce a přirozená reakce trhu vyvolá tlak na zvýšení mezd.

Boj o vyšší mzdy již začal. Jak si možná mnozí z nás vzpomenou, v roce 2010 přistoupil ke zvýšení mezd Foxconn, který nejen v Číně, je jedním z největších zaměstnavatelů.

Při dobrých výsledcích se zvýšil plat ve Foxconnu skokově z původních 900 juanů (cca 2 336,- Kč) až na dva tisíce juanů měsíčně (zhruba 5 192,- Kč). Foxconn tedy mzdy zvedl a ostatní se budou muset přidat, což samozřejmě není hlavní důvod, ale svoji váhu má.

Zmírnění tlaku na zvyšování mezd má v rukou čínská vláda a to reformou rezidenčního systému. Takzvaný Hukou systém z roku 1958 je jedním ze základních pilířů centrálního čínského plánování.

Hukou získává občan zaregistrováním ihned po narození. Změnou bydliště ztrácí právo na veškeré sociální benefity a v případě zemědělců mu hrozí ztráta státem „propůjčené" půdy.

Právě strach ze ztráty Hukou  zrazoval řadu obyvatel od případné migrace za pracovními příležitostmi a v době čínských svátků vyvolává obrovské přesuny obyvatelstva, jak dokumentují i šoty v naší TV.

Změna systému by podle odhadů mohla přinést až sedmdesátimilionovou (pro představu - Francie má celkem 73 milionů obyvatel) vlnu nových migrantů, kteří by mohli vrátit pracovní trh zpět do rovnováhy.

Čína má za sebou tři desetiletí nepřetržitého ekonomického růstu. Byla a je považována za vítěze v zápase s ekonomickou krizí. Záchranný balík ve výši čtyř miliard juanů poskytl v letech krize čínské ekonomice silnou podporu. Růst HDP neklesl pod 8% ani v roce největší krize, v roce 2009.

Čínská ekonomika je stále živena investicemi do nemovitostí a infrastruktury a exportu. V roce 2011 se ale začaly projevovat problémy a těžší situace tamějších firem, což začalo výrazně komplikovat obchody zahraničním investorům a zákazníkům. Mimo jiné i proto, že zchudlá Evropa nemá čínské zboží za co kupovat.

Narůstající inflaci se čínské vládě podařilo v druhé polovině 2011 zkrotit (má mírně klesající tendenci z cca 6,5 %), ale jak již bylo uvedeno, problém činí Evropa - index PMI, tj. index nákupních manažerů zpracovaný hongkongskou bankou HSBC v říjnu 2011 klesl pod hodnotu 50 bodů. Z toho vyplývá, že výrobní sektor čínské ekonomiky prochází výrazným snížením poptávky, tj. Evropa přestala objednávat čínské zboží. Proto Čínská národní banka snížila na konci listopadu 2011 výši povinných minimálních rezerv o 0,5%, což je cca 400 miliard juanů, které natečou do čínské ekonomiky a mají udržet hospodářský růst nad plánovanými 8%.

Dalším problémem Číny je, že její ekonomika, mimo jiné vlivy, stále roste na vlně realitní bubliny. Cena za metr čtvereční obytné plochy v Pekingu se řadí ke třem nejvyšším na světě (po Tokiu a Hongkongu) a to při průměrném měsíčním platu v Pekingu po přepočtu cca 12 000,- Kč.


VÝROBA FOREM V ČÍNĚ

V první části článku jsem definoval tři základní přístupy k zajištění výroby forem v Číně:

- vlastní výběr nástrojárny

- využití specializovaných firem

- využití spolupráce s firmami, které již s čínskými nástrojárnami kooperují

Nyní se podíváme na nabídku specializovaných firem s komplexní nabídkou.

Na začátku je opět nutno zdůraznit, že v rámci efektivity je nezbytně a bezpodmínečně nutné nejprve přesně specifikovat designové, technické, materiálové, jakostní a další požadavky a parametry, které forma nebo výstřik z ní musí splňovat.

Na základě uvedené specifikace, firma zajišťující obchodní služby v Číně, ale i jinde v Asii, např. na Taiwanu, provede regionální průzkum trhu a zajistí dohodnutý (obvykle min. 5) počet nabídek potencionálních výrobců.

Následuje výběr, návštěva a audit finálního vybraného výrobce. V případě požadavku na vzorky jejich výroba. Uhrazení zálohy (obvykle 30% z ceny) a zahájení výroby. Kontrola výroby, ukončení výroby, uhrazení platby za přepravu, kontrola kvality před transportem, nakládka a úhrada zbývajících 70% ceny. Odeslání do ČR a proclení.

Kromě komplexního zajištění dodávky formy je možno nechat v Číně vyrobit pouze některé její komponenty. A to buď tvarové části formy, včetně tepelného zpracování a elektromechanického desénování nebo standardizované komponenty, např. od největšího asijského výrobce normálií, firmy LKM Group (Shanghai Lung Kao Metal Products Co. Ltd., www.lkm.com.cn

V prvním případě by nákup tvarových částí formy mohl krátit dobu výroby formy a tím zvýšit kapacitu příslušné české nástrojárny, včetně snížení ceny formy a dopravních nákladů za dopravu kompletní formy.

Specializované firmy sice tvrdí, že ručí za kvalitu dodávek - forem i jejich komponent - záruka až za 1 milion zdvihů, ale jak vyplývá z předešlého textu, před expedicí zboží zákazník uhradí celou kupní cenu ...

Vstřikovací formy z Číny 
  


ORIENTAČNÍ CENY SLUŽEB

Ceny platí pro specializované obchodní zprostředkovatelské firmy.

Orientační ceny dopravy: oblast Hongkong - Praha: ceny dopravy z Číny

- letecky do 7 dnů od převzetí zásilky o hmotnosti do 100 kg - cena 390,- Kč/kg

- letecky do jednoho měsíce od převzetí zásilky o hmotnosti nad 100 kg - cena 220,- Kč/kg

- letecky expres do 5 dnů od převzetí zásilky o hmotnosti do 100 kg - cena 2 100,- Kč/kg

- lodí a kamionem do 75 dnů od převzetí zásilky o objemu do 2 m3 - cena 7 400,- Kč/m3

- lodí a kamionem do 55 dnů od převzetí zásilky o objemu nad 2 m3 - cena 5 800,- Kč/m3

Orientační ceny některých služeb v Číně:

- kontrola zboží vyráběného v Číně podle určených jakostních parametrů

            cena 4 500,- Kč/1 kontrola/den + letenky, dopravní náklady, ubytování

- pomoc při zpracování dokumentů pro čínské úřady a firmy - např. faktury, balící listy atd.

            cena 4 500,- Kč/osoba/den

- skladné včínské skladovací společnosti

            cena 2 400,- Kč/m3/za každých započatých 10 dnů

- nakládka výrobků vyrobených v Číně do kontejneru

            cena 4 200,- Kč/člověk/den

- pronájem kanceláře - office rental - pokoj hotelového typu spřipojením na internet, fax, tiskárna, asistentka

            cena 12 000,- Kč/den

- doprovod na veletrhy a kdodavatelům v angličtině a čínštině

            cena 5 000,- Kč/osoba/den


ZÁVĚR

V lednu 2012 Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBERS a dalšími partnery uspořádala kulatý stůl pro malé a střední podniky - téma „Rozvíjení obchodních vztahů s Čínou".

Z diskuse vyplynulo, že tarifní i netarifní překážky stále komplikují větší rozvoj obchodu mezi Evropou a Čínou.

V zájmu dosažení podnikatelského úspěchu je však nutno se všem existujícím překážkám přizpůsobit.

Jako nejefektivnější pro malou a střední firmu se stále jeví pověření konzultanta, který vyřídí formality a zprostředkuje kontakt s čínským partnerem. Velkou nevýhodou v takovém případě je, že služby konzultanta jsou poměrně nákladné - viz výše - a výrazně snižují ziskové marže.

Další, již zmíněnou cestou je navázání se na firmu, která spolupracuje s čínskou firmou dlouhodobě, formou subdodávek.

Dalším problémem je skutečnost, že existuje, při obchodních jednáních i mimo ně, mnoho odlišností od našich zvyklostí, zejména naprostá nezbytnost osobní přítomnosti, protože e-mailový kontakt je velmi neefektivní.

Číňané v zásadě uzavírají smlouvu s konkrétní osobou a ne s firmou a proto se často stává, že čínská strana trvá na přítomnosti stále stejné osoby, zastupující českou firmu. Osobní vztahy hrají klíčovou roli, zdánlivě, z našeho pohledu, nepodstatné záležitosti mohou výrazně ovlivnit důvěru čínských partnerů.

Dalším nutným předpokladem je také trpělivost, připravenost k dlouhému vyjednávání před podpisem kontraktu. Je ovšem nutno uvést, že čínští partneři mohou použít kulturních odlišností k tlaku na svého českého partnera, tím ho např. uvést do rozpaků a nejistoty a to využít ve svůj prospěch. Nejsou výjimečné případy, kdy čínský partner při konečném podpisu smlouvy předloží text s odlišnými než dohodnutými podmínkami, cenami a pod. Z čínské strany se jedná o záměr k získání výhody na poslední chvíli. Množí se také podvody, kdy legitimní a dlouhodobě fungující společnosti, které jsou však nyní před bankrotem, tuto skutečnost zapřou, nechají si vyplatit zálohy a mezi tím se po nich slehne zem.

Ačkoli podnikat s Čínou nebylo nikdy snadné, v poslední době se právě také v důsledku popsaných potíží, do kterých se čínští podnikatelé dostávají, pozice zahraničních podniků ještě ztížila.

Podle posledních údajů o vývoji čínské ekonomiky se situace stále zhoršuje. Dosud zdánlivě neohrožená země, jejíž dvouciferný růst v posledních letech uchránil prakticky celou východní Asii od tvrdých dopadů ekonomické recese, může sama spadnout do vážné krize.

Analýzy  Světové banky i Mezinárodního měnového fondu varují,že bez zásadních reforem je další rozmach čínské ekonomiky neudržitelný a dojde k výraznému zpomalení, přičemž se na tom shodují všichni, jen se liší odhady jak bude propad dramatický a kdy k němu dojde.

Prodeje aut klesají, produkce cementu klesá, produkce oceli klesá,  akcie stavebních firem se propadly-to všechno jsou varovné indicie. Pokud současná a zejména nová politická garnitura, v letošním roce dojde k výměně sedmi z devíti členů nejvyššího vedení strany, nezahájí reformy, přispěje Čína k další globální krizi s velmi těžko odhadnutelnými důsledky.

Významný propad čínského průmyslu a stavebnictví by znamenal razantní pokles poptávky po komoditách a surovinách, jejichž ceny by významně poklesly, což by velmi negativně postihlo jejich dodavatele-především rozvojové země a Austrálii.

O extrémně důležitého obchodního partnera by také přišly rozvinuté země a to zejména Německo a jeho subdodavatelé, včetně České republiky. Německý export do Číny tvoří více než  6 % německého vývozu.

Za největší riziko pro ekonomiku Číny je považována přefouknutá bublina trhu s nemovitostmi. Historie již několikrát ukázala,že podobný vývoj na realitním trhu jako je v současnosti v Číně-prudký vzrůst cen nemovitostí, překotná výstavba a to i celých nových měst a skryté zvýšení veřejného dluhu-je pro ekonomiku smrtelně nebezpečný.

Příkladem je nemovitostní bublina v roce 2007 v USA a o rok později v Irsku, Španělsku a i v dalších zemích, v Asii v osmdesátých letech minulého století v Japonsku.

O mnoho optimističtější vyhlídky neposkytuje ani jeden z hlavních tahounů čínské ekonomiky, kterým je export. V únoru 2012 země vykázala největší měsíční obchodní deficit od roku 1989, a to 31,5 miliardy dolarů. Hlavní příčinou jsou potíže eurozóny, přestože nejhorší představy o krizi v Evropě se prozatím nenaplnily, opatrnost a nejistota se projevují v klesajících importech. Evropa se na celkovém čínském vývozu podílí 18 %.

Výrobní firmy dosud těžily z velmi nízkých mezd dělníků. O tuto výhodu začínají čínské firmy přicházet. Důsledkem může být postupné zavírání některých továren, jejich přesun do levnějších asijských zemí, např. do Thajska, Vietnamu nebo Indonésie nebo návrat firem do svých původních zemí.

Analytici očekávají,že čisté náklady práce pro průmyslovou výrobu v Číně a USA se vyrovnají již v roce 2015.

Další ranou pro čínské výrobce je posilující měna. Kurz jüanu má sice daleko do tržních hodnot, jichž by dosáhl po zrušení své fixace, ale každé i mírné posilování komplikuje exportérům život a snižuje konkurenceschopnost jejich výrobků.

 

Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 1 TU

 • autor:
 • Ing.Lubomír Zeman


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary